Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Инокулант 11CFT

 
  • Намалява загубите на сухо вещество чрез бързо сваляне рН на средата.
  • Съдържа щам на L. buchneri, който значително намалява загубите от аеробни процеси при отваряне на силажната яма.
  • Pioneer® FT продуктите повишават усвояването на фибрите с помощта на ензим, образуван от  специален нов щам на L. buchneri.
  • Този продукт е отличен избор за ферми с висок млеконадой и добра технология за производство на силаж.
  • Позволява намаляване на концентрирания фураж и протеина в дневната дажба, с цел намаляване на разхода за производство на единица месо или мляко.

 

381066BE-F0AE-0658-1AEB-B25E97A6F772