Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Инокулант 11CH4

 
  • Подходящ за царевичен силаж и тревни смески с >30% съдържание на сухо вещество.
  • Съдържа щам на L. buchneri, който значително намалява загубите от аеробни процеси при отваряне на силажната яма.
  • При правилно силажиране и дозиране на продукта се повишава трайността на силажа след отваряне на ямата и се увеличава добивът от метан.
  • Отворете ямата най-рано 6 седмици след нейното запечатване, за да може продуктът да прояви ефекта си.

 

7361FF31-846D-2648-C31D-CDF871A3208D