Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Апликатор за гранулирани инокуланти

11H50/ 1132/ 1155 GR

 

Една торба - 20 кг, е достатъчна за 40 тона сенаж/ силаж.

Една торба - 20 кг е за 20 тона сено.

Монтиране на силажокомбайн: GANDY апликатор

Капацитет:

  • товар 30 кг

          60 тона сенаж/ силаж

          30 тона сено

  • товар 60 кг

          120 тона сенаж/ силаж

          60 тона сено

E1E48D3B-D0F3-8746-25BE-C8B96851C15E