Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

P64LC108


         Хибрид, подходящ за Clearfield® технологията с отлична устойчивост на синя китка.

  • С Or7 и Pioneer System II, LC108 притежава най-високата генетична защита от синя китка в нашето портфолио.
  • Среднозрял хибрид, с извънредно високо маслено съдържание.
  • Толерантността на хибрида спрямо фома и склеротиния по корените е много добра, относно маната, LC108 е устойчив и към най-новите раси (Protector® Мана).

 

          Препоръки за ползване:

  • Препоръчва се за полета, заразени с най-нови (вирулентни) раси синя китка смесено заплевеляване от житни и широколистни плевели.
 
E966E191-169E-F8AF-F401-EA0513B779A7