Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Pioneer Protector®

DuPont Pioneer винаги е предоставяла водеща генетика с висок потенциал за добив и иновативни решения, важни за нуждите на зърнопроизводителите. С тази иновация компанията прави още една стъпка към подобряване работата на фермерите.

Марката Pioneer Protector® е пакет от уникални и устойчиви на болести и паразити хибриди слънчоглед. Регистрирането й е с цел да се даде по-голяма възможност за осведоменост на производителите и подчертаване устойчивостта на болести с икономическа важност за хибридите. Въвеждането на марката Pioneer Protector® категорично утвърди лидерскитете позиции на Pioneer в селскостопанския сектор, тъй като още веднъж компанията заяви своето иновативно мислене, фокусирано върху улесняване работата на производителите.

Няколко слънчогледови хибрида, които предлага Pioneer® са класифицирани с марката Pioneer Protector®. Тя идентифицира хибриди с много висока толерантност или устойчивост на някои болести и паразити. Характеристиките на Pioneer Protector® хибридите намаляват рисковете при отглеждане на културата, което води до пластичност при екстрени условия и повишаване на добивите.

На разположение на българските производители са две марки Pioneer Protector® при слънчогледа:

PIONEER PROTECTOR® СИНЯ КИТКА и PIONEER PROTECTOR® МАНА.

Pioneer Protector® синя китка слънчогледови хибриди са изпитани от DuPont Pioneer и сравнени с водещи конкурентни в продължение на три години на опитни полета с висок инфекциозен фон от синя китка (Orobanche spp.) в Румъния и Турция. Pioneer Protector® синя китка хибридите ясно показват предимството си от гледна точка на устойчивост (оценката е направена на база брой издънки синя китка в парцел) в сравнение с водещи търговски стандарти.* 

Pioneer Protector® мана слънчогледови хибриди са изпитани от DuPont Pioneer за устойчивост на най-агресивните раси мана по слънчогледа (Plasmopara halstedii) познати до момента в Европа, чрез прецизна фенотипна оценка в лабораторни условия. Pioneer Protector® мана слънчогледови хибриди показват пълна устойчивост на тези раси.**

За сезон 2018 на разположение на българските производители са хибридите слънчоглед с характеристики на PIONEER PROTECTOR® СИНЯ КИТКА:

P64LE25, P64LE99, P63LE113, P64LC108 и P64LL125.

С характеристики на PIONEER PROTECTOR® МАНА са хибридите:

P64LE25, P64LE99, P63LE113, P64HE118 и P64LC108.

Синя китка е доминиращ проблем в ключовите области за отглеждане на слънчоглед в Европа - около Черно море, както и в Централна и Южна Европа. Това е паразитен плевел, който атакува кореновата система на слънчогледа и може да доведе до пълна загуба на добива. Освен това, синята китка произвежда големи количества семена, които могат да се задържат в почвата до двадесет години.

" Поради потенциала за бърза мутация, синята китка е развила множество раси. Качествата на хибридите Pioneer Protector® синя китка осигуряват най-висока степен на защита, която предлага пазара. Чрез засяване на хибриди с марката Pioneer Protector® синя китка, производителите допринасят за намаляване на количеството на семена на синята китка в техните полета и съответно възможността за зараза през следващите години." - споделя Thibaut Chirouzes , Продуктов мениджър за слънчоглед, в Европа.

Маната е една от най-сериозните болести, зараждащи се в почвата, която производителите на слънчоглед срещат по целия свят. Тя присъства почти във всички райони, в които се отглежда слънчоглед, предизвиква спиране на растежа на растенията и значителни загуби на добив при тежка зараза.

Бързата мутация на патогена на маната доведе до разпространението на нови, по-агресивни раси. Пакетът с качества Pioneer Protector® мана осигурява най-високата степен на резистентност към мана, срещу най-голям брой от нейните раси, т.е. най-добрата устойчивост, която се предлага до момента на пазара.

Благодарение на високите нива на толерантност или устойчивост на болести и паразити, споменатите по-горе хибриди значително намаляват риска при отглеждането им на всички полета. Залагайки на тях, фермерите получават сигурност, която им дава само най-новата и иновативна генетика в света днес. 

*Като силно заразени полета определяме тези, на които преобладават раси, преодоляващи устойчивостта, осигурена от ген Or5 (над раса "E") и причиняват големи загуби на добив (над 50%) при чувствителни хибриди. Допуска се, че доминиращи раси на тези полета са "F" и "G".

Популацията на синя китка се характеризира с много бърза еволюция и поява на нови раси, което позволява на паразита да преодолее механизмите за устойчивост на слънчогледовото растение. При продуктите Pioneer Protector® синя китка слънчогледови хибриди могат да се проявят някои симптоми от нападение от синя китка на полета, нападнати с най-нови вирулентни раси.

** Популацията от мана по слънчогледа  се характеризира с много бърза еволюция и поява на нови раси, което позволява на гъбата  да преодолее механизмите за устойчивост на слънчогледовото растение. Pioneer Protector® мана слънчогледови хибриди могат да проявят някои симптоми на болестта мана на полета, силно заразени с най-нови вирулентни раси, при условие, че по време на сеитба има много влага. 

A3F1063B-15B7-6C86-28E9-99AF99F0983F