Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Портфолио фарм

 


На опитните полета от типа Portfolio farm  Пионер дава възможност на земеделските производители лично да се убедят в качествата на царевичните и слънчогледови хибриди през вегетационния период.

Компанията  залага този тип опити във всички региони на страната.

На опитните парцели различните хибриди са поставени при различни агротехнически условия и са извършени различни агротехнически мероприятия .

Фермерите имат възможност да наблюдават статуса на отделните хибриди по време на вегетация и да се информират за техните добиви при прибиране, за да съумеят да направят най-правилния избор на семена за следващия сеитбен сезон.

Убедени сме, че методологията, по която се залагат Portfolio farm демонстрациите са от изключителна полза при определяне на „Точният хибрид на точното място".

За всички открити дни Portfolio farm нашите клиенти могат да се информират от уебстраницата ни Предстоящи събития или от обяви в пресата.

Очакваме Ви!

 
E2AF765D-D93E-5E89-1F7D-6E7B8FDB8E6D