Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Дългосрочни Възможности

DuPont Pioneer обяви подписването на неексклузивен многогодишен договор с BASF, съгласно който BASF ще предостави на Pioneer лиценз за Clearfield® Plus технологията за толерантност към хербициди при слънчогледа.

Споразумението позволява на Pioneer и неговите филиали да разработят хибриди, които са толерантни към хербицидите по Clearfield® Plus технологията на BASF за търговско разпространение в Европа, Африка, Азия и Южна Америка.

„Европейският пазар на слънчоглед претърпява значителен ръст, особено в района на Черно море, където възможностите за контрол на плевелите и синята китка са основен проблем. Чрез това лицензионно споразумение Pioneer и неговите филиали ще получат достъп до един нов, бързо нарастващ пазарен сегмент при слънчогледа, за да задоволят търсенето на фермерите на съвременни средства за контрол на плевелите и да предоставят на производителите по-голям избор на пазара.", каза Джеф Роуи, регионален директор за Европа.

„Комбинацията от хербицидите по Clearfield® Plus технологията на BASF и съвременната, доказала се генетика на Pioneer за резистентност към синя китка, ни позволява да предложим на фермерите едно устойчиво решение за действие срещу този паразит, а също и най-голямото за отрасъла портфолио от слънчогледови хибриди, резистентни на съвременните раси на този вредител." - каза Лиън Стрейт, Директор за маслодайни култури, Европа.

Clearfield® Plus технологията, разработена с използването на традиционно размножаване на растенията, осигурява усъвършенстван контрол на плевелите през целия сезон и по-голяма толерантност на културите към екологичен стрес, а също и  потенциал за повишено съдържание на масло и по-голям добив на зърно.

Слънчогледовите хибриди с марката Pioneer® толерантни към хербицидите по Clearfield® Plus технология ще са на пазара в Европа през следващите години.

91521103-79BC-3DA2-79CF-82EBED7DC206