Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

DuPont и Dow Chemical в съдружие между равни

СДЕЛКА, ЗАРЕДЕНА С МНОГО ОЧАКВАНИЯ

На 11 декември 2015 година „DuPont“ и „Daw Chemical Company“ обявиха, че управителните съвети на двете дружества с единодушие одобряват споразумение за сливане на всички акции в съдружие. Новото дружество ще носи името „DawDuPont“. Страните по сделката изразиха намерението си постепенно да разделят „DawDuPont“ на три независими, публично търгувани дружества, посредством освободено от данъци прехвърляне на акции /spin-off/. Това ще бъде направено веднага, щом стане възможно. Всеки от акционерите на „Daw“ и „DuPont“ ще притежава приблизително 50% от общата фирма, на напълно конвертируема база, с изключение на преференциалните акции.

Фирмите ще бъдат водеща в глобален план селскостопанска фирма, водеща в глобален план фирма в областта на материалознанието и водеща компания за производство на специализирани изделия на базата на новите технологии и иновациите. Всяка фирма ще има точна насоченост, подходяща капиталова структура, разпознаваема и ангажираща инвестиционна програма, мащабни предимства, както и целенасочена политика за инвестиции в иновации за намиране на най-добри решения и възможности за клиентите.

Светлините от световните прожектори попадат върху първата компания в селскостопанския сектор, защото според Argus Research 25% от световния агро пазар ще бъде точно на тази компания. Обединеното дружество ще има най-пълното и разнообразно портфолио, и силна продуктова гама с изключителни възможности за развитие в кратко-, средно- и дългосрочен аспект. Допълващите се предложения на двете компании ще предоставят на производителите по света широко портфолио от най-добрите решения и най-голям избор.

Компаниите виждат това сливане като голяма възможност за клиентите. Тази сделка съчета два бизнеса с допълващи се характери, които ще създадат нова структура с много силно присъствие, иновативни стратегии за растеж и различни, нови технологии. Въпреки всички тези промени, личностното отношение към клиентите ще бъде запазено и гарантирано, и за двете фирми. Ще има повече хора, на които ще може да се разчита, и които ще бъдат на тяхно разположение, за да постигат възможно най-добрите резултати с продуктите, предлагани от двете компании.

A9F2779A-BFA9-176F-7770-1B6BA2F6EF16