Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Днешните предизвикателства изискват утрешни лидери

Мнение на президента на DuPont Pioneer - Paul E. Schickler, пред Чикагския Съвет по Глобалните въпроси, проведен м.май, 2013 г.

С цел да се обърне внимание на сложното предизвикателство за продоволствената сигурност, което бе тема на The Chicago Council Global Food Security Symposium, ние се нуждаем най-вече от ентусиазма на новото поколение. DuPont уверено подкрепи първата делегация Новото поколение на съвета, която позволи на младите лидери да участват в дискусията и това бе от голямо значение.

Това е предизвикателство, в което е необходимо да се включат най-добрите умове от ИТ до хранително-вкусовата промишленост, от международната търговия до водните и земните ресурси, от политиката до кулинарните науки.

По време на изказването си, аз призовах световните лидери да помислят не как подкрепят днешните лидери , учени, или земеделски производители, а утрешните. Защото безпрецедентната задача, пред която сме изправени, зависи колкото от хората извън селското стопанство и младото поколение, колкото и от всички нас.

Това е проблем, който наистина се нуждае от внимание и от ентусиазма на най-добрите и най-ярките личности на идните поколения.

Поколението на родителите ми изпрати човек на Луната. Моето поколение приложи компютрите във всички области на практиката. Но те са като детска игра в сравнение с предизвикателството, което ни отправя продоволствената сигурност.

Предизвикателствата, които си поставяме звучат прекалено сложно, но основата за решаването им е поставена. Тези, които не са земеделски производители, обикновено не са наясно (или просто знаят малко) за нивото, което са достигнали технологиите на модерното земеделие.

Днес в Северна Америка, Бразилия и други части на света някои фермери управляват машини, ръководени от сателити, които могат да повишат производителността чрез прецизна сеитба, окопаване, торене и прибиране на реколтата. Фермер със смарт телефон, интернет и GPS извършва коренно различен вид земеделие от дедите ни. И скоро може да отглежда култури, пригодени специално за условията на неговото поле, да засява с помощта на джойстик и плосък екран, докато седи в уюта на своя офис. От друга страна, разбира се, в много региони по света все още имаме малки ферми, където се засява и жъне на ръка.

Как могат тези напълно различни реалности да се сработят в една безпроблемна глобална система, която може да изхрани 9 милиарда? Може ли един човек да има какъвто и да е значителен принос?

Растителният експерт Джордж Вашингтон Карвър е казал: " Когато в живота правиш обичайни неща по необичаен начин, ще предизвикваш вниманието на света."

През 1894 г., Карвър се записва във факултета по земеделие на щатския университет. Докато е там, той се сприятелява със семейство Уолъс. В един свободен ден Карвър взема малкия им син Хенри на разходка сред природата и пробужда в него интерес към ботаническите класове диви цветя и прерийни треви. Порасналият Хенри Уолъс става министър на земеделието и по-късно, вицепрезидент на САЩ. Той е основател и президент на първата в света компания за хибридни семена царевица - Pioneer, тази, която съм привилегирован да ръководя днес.

Помислете за това - какво ще направите, за да вдъхновите идното поколение учени, фермери и предприемачи? Можете ли да окажете влияние в живота на един човек? А да промените света?

Като министър на земеделието, Хенри Уолъс полага усилия да основе първите експериментални селскостопански изследователски центрове в Мексико, за да намери по-продуктивни щамове на пшеница.

Програмата наема младия Норман Борлауг като генетик на проекта и патолог. Докато е в Мексико, Борлауг разработва нискостъблени, високовъзвръщаеми, резистентни на болести сортове пшеница и по-късно ги въвежда в Мексико, Пакистан и Индия. Между 1965 г. и 1970 г., добивите на пшеница почти се удвояват в Пакистан и Индия, а на Норман Борлауг , изпълнил мечтата на Хенри Уолъс и вдъхновен от Джордж Вашингтон Карвър - днес се приписва спасяването на над един милиард човешки живота от глад по целия свят.

Чрез своите действия - големи и малки, от начина, по който вашият ентусиазъм предизвиква интереса на младите професионалисти в областта на земеделието, от необичайния начин, по който правите обичайни неща - можете да направите истинска промяна в този свят.

Днес ние помогаме да се даде гласност на тези млади професионалисти, които са съпричастни към предизвикателството.

Вслушайте се в техния ентусиазъм, за да помогнете за решаването на проблема със световния глад. И нека ги подкрепим!

Всички заедно можем да изхраним света!

C9736157-EB56-A251-10E2-4A82B563A10E