Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Условия за ползване

Условия за ползване

 

Условия за ползване

Споразумение между потребителя и DuPont Pioneer Bulgaria

Уебсайтът на  DuPont Pioneer Bulgaria се състои от различни уебстраници, управлявани от DuPont Pioneer Bulgaria.

Уебсайтът на DuPont Pioneer Bulgaria е на Ваше разположение при условие, че приемате безусловно изложените тук клаузи, условия и бележки. Вашето ползване на DuPont Pioneer Bulgaria представлява изрично съгласие от Ваша страна с всички настоящи клаузи, условия и бележки и изрично съгласие от Ваша страна предоставените от Вас данни (включително и лични данни) да бъдат съхранявани и обработвани по електронен път.

Измение на настоящите условия за ползване

DuPont Pioneer Bulgaria си запазва правото да изменя клаузите, условията и бележките за ползване на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , включително, но не само по отношение на таксите, свързани с използването на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria. 

Линкове към сайтове на трети страни

Уебсайтът на DuPont Pioneer Bulgaria може да съдържа линкове към други уеб сайтове („Свързани сайтове"). Свързаните сайтове не се контролират от DuPont Pioneer Bulgaria и DuPont Pioneer Bulgaria не носи отговорност за съдържанието, на който и да било от тях, както и за линкове, в който и да било от тях, или за промени или актуализации, в който и да било от тях.

DuPont Pioneer Bulgaria  не носи отговорност за онлайн излъчвания, или която и да било друга форма на разпространение, получена от някой от свързаните сайтове. DuPont Pioneer Bulgaria  Ви предоставя тези линкове единствено за Ваше удобство и използването, на който и да било от тях не означава, че DuPont Pioneer Bulgaria  рекламира съответния сайт, нито пък свидетелства за някаква връзка с лицата, отговарящи за него.

Забрана за незаконна или непозволена употреба

Като условие за Вашето ползване на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , Вие гарантирате пред DuPont Pioneer Bulgaria , че няма да използвате Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  с цел, която е незаконна или е забранена от настоящите клаузи, условия и бележки. Не е позволено използването на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  по какъвто и да било начин, който може да навреди, блокира, претовари или възпрепятства Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  или пък да попречи на трети лица да имат достъп или да извличат полза от него. Не са позволени придобиването или опитите за придобиване на каквито и да било материали или информация чрез средства, които не са били предоставени надлежно или предложени за тази цел чрез Уебсайтовете на DuPont Pioneer Bulgaria .

Ползване на комуникационни услуги

Уебсайтът на DuPont Pioneer Bulgaria  може да съдържа електронни табла за съобщения, чат стаи, нюзгрупи, форуми, общности, лични уеб страници, календари и/или други способи за комуникация, предназначени да Ви помогнат да общувате с обществеността или с дадена група (наречени общо „Комуникационни услуги"). Вие давате съгласието си да изполвавате „Комуникационните услуги" единствено с цел да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и свързани със съответната „комуникационна услуга". Например, но не само, Вие се съгласявате, че когато използвате някоя от „Комуникационните услуги", Вие няма да:

·     Клеветите, обиждате, притеснявате, следите, заплашвате или да нарушавате по друг начин законовите права (включително правото на поверителност и личностните права) на другите.

·     Публикувате, пишете, качвате, раздавате или разпространявате каквито и да било неподходящи, ругателни, позорящи, нецензурни, неприлични или незаконосъобразни теми, имена, материали или информации.

·     Качвате файлове, съдържащи софтуер или други материали, защитени от закони за интелектуална собственост (или от правата на поверителност и личностните права), освен ако не притежавате съответните права или сте получили съгласието за това от всички необходими лица.

·     Качвате файлове, съдържащи вируси, повредени файлове или друг такъв софтуер или програми, които биха могли да навредят на работата на компютър на друг потребител.

·     Рекламирате или предлагате продажба или покупка на каквито и да било стоки и услуги с комерсиална цел, освен ако съответната „комуникационна услуга" не позволява изрично подобни съобщения.

·     Провеждате или препращате проучвания, състезания, пирамидални модели или верижни писма.

·     Изтегляте какъвто и да било файл, публикуван от друг потребител на съответната комуникационна услуга, при положение, че сте наясно, или би следвало да сте наясно, че такъв файл не може да бъде разпространяван законно по този начин.

·     Фалшифицирате или изтривате каквито и да било свидетелства за авторство, законови или други обозначения или означения на произхода или източника на софтуер или други материали, съдържащите се в качен файл.

·     Ограничавате или пречите на друг потребител да има достъп и да се възползва от „Комуникационните услуги".

·     Нарушавате, който и да било кодекс за поведение или други указания, които може да са приложими за дадена „комуникационна услуга".

·     Събирате или придобивате по друг начин информация за другите без тяхното съгласие, включително имейл адреси.

Нарушавате каквито и да било приложими закони или регламенти.

DuPont Pioneer Bulgaria не е задължена да упражнява мониторинг на „Комуникационните услуги". Но DuPont Pioneer Bulgaria  си запазва правото на преглед на материалите, публикувани чрез дадена „комуникационна услуга", и да премахва каквито и да било материали по свое усмотрение. DuPont Pioneer Bulgaria си запазва правото да прекратява без предупреждение достъпа Ви до някои или до всички „Комуникационни услуги" по всяко време, независимо от причината.

DuPont Pioneer Bulgaria  си запазва правото по всяко време да разкрива всякаква информация, която е необходима, с цел спазване на приложим закон, регламент, законов процес или искане на държавните органи, или да редактира, отказва публикация или да премахва каквато и да било информация или материали, изцяло или частично, единствено по усмотрение на DuPont Pioneer Bulgaria .

Винаги бъдете внимателни при публикуването, в която и да е било от „Комуникационните услуги" на информация относно Вас или Вашите деца, която може да позволи да бъдете идентифицирани лично. DuPont Pioneer Bulgaria  не контролира или промотира съдържанието, съобщенията или информацията, съдържаща се, в която и да било „комуникационна услуга", и следователно, DuPont Pioneer Bulgaria  изрично отхвърля всякаква отговорност по отношение на „Комуникационните услуги" и всякакви действия, произтичащи от Вашето участие, в която и да било от тях. Отговорниците и модераторите не са упълномощени да говорят от името на DuPont Pioneer Bulgaria  и техните възгледи не отговарят непременно на възгледите на DuPont Pioneer Bulgaria .

Материалите, качени, в която и да било „комуникационна услуга", може да са обект на публикуваните ограничания за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие носите отговорност за придържането към тези ограничения, ако изтеглите подобни материали.

Материали, предоставени на DuPont Pioneer Bulgaria или публикувани в уебсайтовете на DuPont Pioneer Bulgaria

DuPont Pioneer Bulgaria  не претендира за собственост върху материалите, които Вие предоставяте на DuPont Pioneer Bulgaria  (включително по отношение на обратната връзка и предложенията) или които публикувате, качвате, въвеждате, подавате или изпращате на уебсайтовете на DuPont Pioneer Bulgaria  или свързаните с тях услуги (наречени общо „Материали"). Но чрез публикуването, качването, въвеждането, подаването или изпращането на своя Материал, Вие позволявате на DuPont Pioneer Bulgaria , свързаните с нея компании и съответните подлицензианти да използват Вашия Материал във връзка с работата на техните онлайн фирми, включително, без ограничения, правото да: копират, разпространяват, предават, показват публично, демонстрират публично, възпроизвеждат, редактират, превеждат и реформатират Вашия материал, както и да публикуват името Ви във връзка с Вашия материал.

За използването на Вашия материал, както е определено тук, няма да бъде изплатено обезщетение. DuPont Pioneer Bulgaria не е задължена да публикува или използва всеки материал, който предоставите, и може да премахне такъв по всяко едно време единствено по свое усмотрение.

Чрез публикуването, качването, въвеждането или изпращането на своя материал, Вие гарантирате и декларирате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху материала, както е описано в настоящия раздел, включително, без ограничения, всички права, които са Ви необходими, за да предоставяте, публикувате, въвеждате или изпращате материалите.

Отказ от отговорност

Информацията, софтуерът, продуктите и услугите, включени в или достъпни чрез уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  могат да включват неточности или печатни грешки. В настоящата информация периодично се добавят изменения. DuPont Pioneer Bulgaria и/или нейните доставчици могат да правят подобрения и/или изменения в уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria по всяко едно време. Не бива да разчитате на съвети, получени през уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , по отношение на лични, медицински, правни или финансови решения и следва да се консултирате с подходящ специалист за конкретен съвет, съобразен с вашата ситуация.

DuPont Pioneer Bulgaria  и/или нейните доставчици не изтъкват уместността, надеждността, наличността, навременността и точността на информацията, софтуера, продуктите, услугите и съответните графики, намиращи се на уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , за каквато и да било цел. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, цялата тази информация, софтуер, продукти, услуги и съответните графики се предлагат „както са", без гаранция или условия от какъвто и да било вид. DuPont Pioneer Bulgaria  и/или нейните доставчици по този начин отказват всякакви гаранции и условия по отношение на тази информация, софтуер, продукти, услуги и съответните графики, включително всички подразбиращи се търговски гаранции или условия за продажба, съответствие за определена цел, претенция и непосегателство.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, DuPont Pioneer Bulgaria  и/или неговите доставчици няма да са отговорни, освен в случай на груба небрежност или умишлено действие, при никакви обстоятелства за каквито и да било преки, косвени, наказателни, странични, специални, значителни щети или каквито и да било щети, включително, но не само, щети от загуба на употреба, данни или печалби, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или работата на уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , със забавяне или с невъзможността да се използва уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  или съответните услуги, предоставянето на или невъзможността да се предоставят услуги, или от каквато и да било информация, софтуер, продукти, услуги и съответните графики, придобити чрез уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , или по някакъв начин произтичащи от използването на уебсайта DuPont Pioneer Bulgaria , дори ако DuPont Pioneer Bulgaria  или някой от нейните доставчици е бил предупреден за възможността да възникнат щети. Понеже някои държави/юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за значителни или съпътстващи щети, горното ограничение може да не се отнася за вас. Ако не сте доволни от някаква част от уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria , или от някое от настоящите условия за ползване, ваш единствен и изключителен изход е да прекратите използването на уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria .

Служебно лице за връзка: mariya.grueva@pioneer.com

Прекратяване/ограничаване на достъпа

DuPont Pioneer Bulgaria си запазва правото по свое усмотрение да прекратява достъпа Ви до Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  и свързаните услуги или до част от тях по всяко едно време, без предупреждение. Общо в максималната степен, позволена от законодателството, настоящото споразумение се управлява от законите на щата Вашингтон, САЩ, и тук Вие се съгласявате на изключителната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата в Община Кинг, щата Вашингтон, САЩ, за всякакви спорове, произтичащи от или свързани с използването на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria . Използването на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  не е оторизирано, в която и да било юрисдикция, която не признава всички постановления на настоящите клаузи и условия, включително без ограничение и настоящия параграф. Вие се съгласявате, че не съществува бизнес съдружие, парньорство, трудово правоотношение или консултантски връзки между Вас и DuPont Pioneer Bulgaria  в резултат от това споразумение или ползването на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria . Изпълнението на настоящото споразумение от страна на DuPont Pioneer Bulgaria  е подчинено на съществуващите закони и законови процедури, и нищо от съдържанието на настоящото споразумение, не ограничава  правото на DuPont Pioneer Bulgaria  да действа в съответствие с правителствените, съдебните и законовите изпълнителни искания или изисквания по отношение на Вашето ползване на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  или информация, предоставяна на или събирана от DuPont Pioneer Bulgaria  с оглед на това ползване. Ако някаква част от това споразумение бъде определена за невалидна или неприложима съгласно приложим закон, включително, но не само по отношение на отказа от отговорност и ограниченията за носене отговорността, изложени по-горе, то невалидното или неприложимо постановление ще се счита за изместено от валидно, приложимо постановление, което е най-близко до намерението на първоначалното постановление, останалата част от споразумението ще продължи да бъде в сила. Освен ако не е изрично указано, настоящото споразумение представлява цялото споразумение между потребителя и DuPont Pioneer Bulgaria  по отношение на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  и измества всякакви предишни или едновременни разговори и предложения, независимо дали електронни, устни или писмени, между потребителя и DuPont Pioneer Bulgaria  по отношение на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria . Печатна версия на настоящото споразумение, както и на всички бележки, дадена в електронен формат, следва да се приема в съдебните или административни дела, основани на или свързани с това споразумение, в същата степен и предмет на същите условия, както другите бизнес документи и архиви, първоначално създадени и запазени в печатна форма.

Бележки за авторските права и търговските марки:

All contents of the DuPont Pioneer Bulgaria  Web Site are: Copyright 2008 and/or its suppliers. All rights reserved.
Правата върху цялото съдържание на Уебсайта на DuPont Pioneer Bulgaria  са Copyright 2008 и/или на неговите доставчици. Всички права запазени.

Търговски марки

Имената на фактическите фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.
Примерните фирми, организации, продукти, хора и събития, посочени тук, са измислени. Не съществува изрична или загатната връзка с някоя действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие.
Всички права, които не са изрично отдадени в настоящото споразумение, са запазени.

Бележки и процедура за искове по нарушаване на авторските права

Съгласно Документ 17, Кодекс на Съединените Щати, Раздел 512(c)(2), уведомяванията за иск за нарушение на авторските права съгласно Закона за авторското право на Съединените Щати трябва да се изпращат на назначения от доставчика на услугата агент. Всички запитвания, несъобразени с горната процедура, ще останат без отговор.

Вижте „Бележки и процедура за искове по нарушаване на авторските права"

5189C03B-4511-D112-CD3C-E7B084C4E36C