Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Agrotehnika za kukuruz

Agrotehnika za kukuruz u sustavu suhog ratarenja

Izgleda da se klima polako, ali sigurno mijenja. Čini se da je sve više toplih i sušnih godina te postaje sve više važno da se pravilnom agrotehnikom borimo za očuvanje svake kapi vode u tlu koju kukuruz najviše treba u ljetnom razdoblju.

Zimska brazda

Zimska brazda je u sustavu suhog ratarenja osnova za akumulaciju zimske vlage. Zimska brazda, povećavajući zapreminu tla i do 50% omogućuje veće upijanje oborinskih voda i osigurava veću rezervu vode u tlu za kasnije korištenje u ljetnom razdoblju. U ekstremno suhim godinama drastično se vidi razlika između polja na kojima je izorana zimska brazda (kukuruz je relativno dobar) i onih polja na kojima zimska brazda nije izorana (kukuruz je vrlo loš).

Zatvaranje zimske brazde

Vrlo je bitno zimsku brazdu na vrijeme “zatvoriti”. Ako se zimska brazda na vrijeme ne zatvori, sva vlaga skupljena tijekom zime jednostavno ispari u atmosferu. U nekim slučajevima kad se zimska brazda na vrijeme ne zatvori, tlo se toliko osuši da ga nije moguće niti pripremiti za sjetvu. Zatvaranje brazde nakon isteka zime kad se tlo dovoljno prosuši (najbolje jedan prohod teškom drljačom) mjera je koja razbije veće grude, poravna površinu i 18 skupljenu zimsku vlagu Čuva od isparavanja u atmosferu. Tako skupljenu i sačuvanu vlagu kukuruz koristi u proljetnom i ljetnom razdoblju (cvatnja -oplodnja), kad je kukuruzu vlaga najpotrebnija.

Jesensko zaoravanje gnojiva

Zaoravanje gnojiva NPK 7:20:30, NPK 8:26:26, NPK 10:30:20 (ovisno o opskrbljenosti tla fosforom i kalijem) i Uree (ovisno o količini biljnih ostataka koji se zaoravaju) u jesen na dubinu od 30 cm daje bolje rezultate od plitke proljetne gnojidbe pod tanjuraču u proljeće istim gnojivima. Zato preporučujemo svim proizvođačima kukuruza, gnojidbu svakako početi u jesen,nastaviti je u proljeće prije sjetve i sa sjetvom, a završiti je s međurednom kultivacijom. Međuredna kultivacija Međurednom kultivacijom postiže se dvostruka korist: sprječava se kapilarni uspon vode i isparavanje vode u atmosferu, te se rahli površinski sloj koji onda bolje upija oborinske vode. Uz to, kultivacija prozračuje tlo, što omogućuje bolji rast korijena i čitave biljke te se mehanički uništavaju ponikli korovi.

Datum sjetve

Klima iz godine u godinu postaje sve toplija te se tlo na 8 - 10 °C zagrijava sve ranije u proljeće. U takvim godinama kukuruz se može sijati i 20-ak dana ranije od uobičajenih rokova sjetve. Na taj se način cvatnja - oplodnja pomakne u lipanj te se izbjegne cvatnja u srpnju kad obično vladaju ekstremno visoke temperature koje narušavaju cvatnju i smanjenju prinos, biljka u vrijeme cvatnje raspolaže sa više vode, a temperature su niže što dovodi do povećanja prinosa.

208FB357-7412-1A32-0F8C-00502968502D