Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Gnojidba kukuruza fosforom i kalijem

GNOJIDBA KUKURUZA DUŠIKOM, FOSFOROM I KALIJEM

 

Gnojidba kukuruza vrlo je kompleksan problem i na ovom mjestu nije nam cilj ulaziti u iole ozbiljniju raspravu o gnojidbi nego samo ukazati na jedan problem koji smo uočili kod gnojidbe kukuruza kod farmera koji siju pokuse s Pioneer hibridima kukuruza i koji spadaju u bolje farmere. Pretpostavljamo da je gnojidba kod većeg dijela srednjih i malih farmera još lošija.

Kukuruz za normalni rast i razvoj treba makro elemente ugljik, vodik i kisik koje dobiva iz zraka i vode gdje ih ima u ogromnim količinama. Dušik, fosfor i kalij tri su glavna hranjiva koje kukuruz uzima iz tla, ali tih hranjiva nema dovoljno u tlu pa ih treba dodavati gnojidbom. Kalcij, magnezij i sumpor rijetko nedostaju u tlu pa se o njima ne vodi računa prilikom gnojidbe. Od mikroelemenata jedino cink na tlima bogatim kalcijem može biti u nedostatku ili blokiran velikim količinama kalcija. Zato ćemo se ovdje posvetiti samo dušiku (N), fosforu (P2Os) i kaliju (K2O).

LIEBIG-OV ZAKON

 

Svako biljno hranjivo ima određenu ulogu u rastu i razvoju, pa ako ga nema dovoljno dolazi do poremećaja rasta i razvoja i u konačnici do smanjenja prinosa. Liebig-ov zakon o minimumu kaže da će rast i razvoj biljke biti narušen, a prinos smanjen ako je samo jedan hranjivi element u manjku, bez obzira na to da li ostalih elementa ima dovoljno ili čak u suvišku.

 

Ili slikovito, potencijal prinosa je kao kaca sa nejednakim dužicama. Kapacitet kace je ograničen dužinom najkraće dužice i samo se može povećati produživanjem te dužice. Ako govorimo o kukuruzu ili o bilo kojoj drugoj kulturi to bi prevedeno značilo da je prinos kukuruza ograničen količinom elementa koji je u nedostatku i samo se može povećati dodavanjem tog elementa.

 

U prosjeku 100kg zrna kukuruza i odgovarajuća količina kukuruzovine iz tla iznosi oko 3kg dušika (N), 1,2kg fosfora (P2Os) i 3,5kg kalija (K2O). Ne ulazeći u dublju analizu čimbenika o kojima ovisi gnojidba kao što su prirodna plodnost tla, očekivani prinos, predusjev, intenzitet ostale agrotehnike, iskoristivost hranjiva itd. možemo reći da se u Hrvatskoj u kojoj je većina tala srednjeg do niskog sadržaja fosfora i srednjeg do visokog sadržaja kalija dobri prinosi kukuruza postižu gnojidbom sa oko 150 – 200 kg/ha dušika (N), 100 – 150 kg/ha fosfora (P2O5) i 120-200 kg/ha kalija (K2O) No, možemo reći da smo u Hrvatskoj kod farmera koji siju naše pokuse primijetili jednu anomaliju, a to je neizbalansiranost gnojidbe glavnim makrohranjivima, dušikom, fosforom i kalijem.

Naime, većina farmera u gnojidbi kukuruza koristi formulaciju gnojiva NPK 15:15:15 uz dodatak Uree i/ili KAN-a. U velikom broju slučajeva, iako je količinski dano gnojiva čak i više nego što je potrebno (osobito se to odnosi na dušik) fosfor i kalij su u manjku, a odnos N:P:K koji bi trebao biti u grubo 2:1:2 je narušen i bez obzira na dobru godinu kao što je bila 2002. umjesto da se postigne prinos od 14 pa i više t/ha postiže se prinos koji je manji možda i za 2 t/ha.

 

TABLICA: Usporedba gnojidbe formulacijom
NPK 15:15:15 i NPK 7:20:30

 

 Vrsta gnojiva

 Kg/ha

N

 P2O5

 K2O

 N:P:K 15:15:15

400

60

60

60

 Urea (46% N)

200

92

0

0

 KAN (27% N)

150

40,5

0

0

 UKUPNO

750

 192,5

60

60

 

 Vrsta gnojiva

 Kg/ha

N

 P2O5

 K2O

 N:P:K 7:20:30 

400

28

80

120

 Urea (46% N)

200

92

0

0

 KAN (27% N)

150

40,5

0

0

 UKUPNO

750

 160,5

80

120

Iz tablice se vidi da je u slučaju gnojidbe s NPK 15:15:15 očit nedostatak fosfora, a vrlo je izražen nedostatak kalija. Također, narušen je i odnos glavnih hranjiva. U slučaju gnojidbe sa NPK 7:20:30 odnos NPK je daleko povoljniji, a i količina kalija je daleko bliža onoj potrebnoj. Kod gnojidbe sa NPK 15:15:15 dodano je ukupno 312,5kg/ha, a kod gnojidbe sa NPK 7:20:30 360,5kg/ha čistih hranjiva pa bi osim cijene i o tome trebalo voditi računa prilikom nabave pojedinih gnojiva.

F0C81C9B-2752-E679-2D5F-0CC02CCD0007