Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Izbor hibridaza kasnu sjetvu

IZBOR HIBRIDA KUKURUZA ZA SJETVU U KASNIM ROKOVIMA SJETVE

 

Kukuruz je kultura vrlo raznolika obzirom na dužinu vegetacije. Najraniji hibridi kukuruza da bi sazorili trebaju svega 60-70 dana, a najkasniji čak i više od 200 dana (tropski krajevi). Ova činjenica omogućava da se kukuruz može uzgajati daleko na sjeveru zemlje i u brdskim područjima sa vrlo kratkom vegetacijom, ali isto tako pravilnim izborom hibrida i u kasnim rokovima sjetve u područjima sa dužim vegetacijskim razdobljem.

U našim klimatskim uvjetima dužina vegetacije kukuruza kreće se od oko 80 dana kod najranijih pa do preko 150 dana kod najkasnijih hibrida kukuruza. Zahvaljujući tome najraniji hibridi kukuruza u Hrvatskoj se mogu sijati sve do 10. lipnja, teoretski i kasnije, ali zbog činjenice da je količina oborina u ljetnom razdoblju ograničena i da kasno sijani kukuruz ulazi duboko u ljetno razdoblje vrlo visokih temperatura, kasnija sjetva od ovog roka nije za preporuku osim ako se ne vrši navodnjavanje

DATUM SJETVE

HIBRIDI KOJI SE MOGU SIJATI U OVOM ROKU

  1. svibanj

P8567, P8816, P9175, P9241, PR37Y12, P9606, P9903, P9721, PR37N01, P0023, P9911

  1. svibanj

P8567, P8816, P9175, P9241, PR37Y12, P9606, P9903, P9721

  1. lipanj

P8567, P8816, P9175, P9241

  1. lipanj

P8567, P8816, P9175

 

 

284A5332-DC0F-1DC3-3FAE-5CA817471457