Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Sklop

POSTIZANJE SKLOPA – VISOK PRINOS

 

Broj biljaka ili klipova po jedinici površine primarna je komponenta prinosa. Broj redova na klipu te broj zrna u redu i apsolutna masa zrna sekundarne su komponente prinosa i nemaju toliko veliki utjecaj na prinos kao što ima broj klipova po jedinici površine. Da bi se ostvario genetski potencijal pojedinih hibrida kukuruza prije svega potrebno je postići odgovarajući broj biljaka po hektaru u berbi. Obično su veliki i lijepi klipovi teži od 400 grama, a koje mi svi volimo pogledati, znak da je gustoća sklopa premala za postizanje najviših prinosa.

 

Genetska poboljšanja novih Pioneer hibrida kukuruza na stres doprinijela su povećanju prinosa omogućivši da se siju u većim gustoćama sklopa. Zbog toga farmeri u najnaprednijim zemljama svijeta neprestano povećavaju gustoće sklopa. Kod današnjih Pioneer hibrida kukuruza oplemenjivanjem se postiglo da podnašaju i do 70.000 biljaka po hektaru u berbi bez obzira na FAO grupu dozrijevanja. U visokim gustoćama sklopa povećava se konkurencija biljaka za vodu, hranjiva i svjetlost. To može smanjiti prinos po jedinici površine optimizirajući komponente prinosa: broj klipova/ha, broj zrna po klipu, težinu pojedinog zrna.

 

Povećanjem gustoće sklopa postoji rizik od povećanja lorna stabljike. Međutim izborom Pioneer hibrida sa visokom kvalitetom stabljike taj se rizik svodi na minimum. Dvogodišnja istraživanja koja je Pioneer proveo u SAD-u pokazala su sljedeće; U okolišima visokog potencijala rodnosti (više od 11,5t/ha) optimalna gustoća sklopa potrebna da se ostvari optimalan prinos iznosila je čak 89.000 biljaka/ha. U okolišima potencijala rodnosti od 7,5 do 11,5 t/ha optimalni prinos postignut je u gustoći sklopa od 75-79.000 biljaka/ha. U okolišima potencijala rodnosti manjeg od 7,5 t/ha najviši prinosi postignuti su u gustoći sklopa od 57.000 biljaka/ha. Dakle, u okolišima visokog potencijala rodnosti (dobra tla, dobra gnojidba), neophodno je ostvariti gušče sklopove kako bi se dobio optimalan prinos.

 

Istraživanje je dalje pokazalo da je optimalna gustoća sklopa za hibride kasnije od FAO grupe 450 od 75.000-79.000 biljaka po ha. Hibridi koji su raniji od FAO 450 da bi ostvarili svoj maksimalni potencijal rodnosti moraju se sijati u većim gustoćama sklopa, 84.000-89.000 biljaka/ha.

Kada se odlučuje o gustoći sjetve trebaju se uzeti u obzir potencijal rodnosti pojedinog područja (okoliša) te razina primijenjene agrotehnike. Preporuka je da se posije 5-10% više zrna nego što je planirani sklop u berbi, jer su obično toliki poljski gubitci u nicanju.

 

U tablici možete naći upute za gustoću sjetve u dobrim okolišima i uvjetima dobre agrotehnike te za gustoću sjetve u okolišima niskog potencijala rodnosti i slabije agrotehnike. Za detalje slobodno nam se javite kako bi Vam pomogli oko izbora hibrida i optimalnog sklopa

Uputa za sjetvu Pioneer hibrida kukuruza

              

 

OKOLIŠ SREDNJEG I NISKOG POTENCIJALA RODNOSTI

OKOLIŠI VISOKOG POTENCIJALA RODNOSTI

FAO GRUPA

Br. biljaka/ha u berbi

Razmak u redu (cm)

Br. biljaka/ha u berbi

Razmak u redu (cm)

FAO200

80 - 85.000

16 - 15

86- 92.000

15 - 14

FAO300

65 - 68.000

20 - 19

71 - 76.000

18 - 17

FAO400

61 - 64.000

21 - 20

68 - 71.000

19 - 18

FAO500 raniji

61 - 64.000

21 - 20

68 - 71.000

19 - 18

FAO500 kasniji

55 - 58.000

23 - 20

64 - 68.000

20 - 19

FAO600

53 - 55.000

24 - 23

61 - 64.000

21- 20

 

 

E1CB6C00-5541-8AFB-F792-5B676D76DA9C