Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Rana berba ranih hibrida kukuruza

RANA BERBA RANIH HIBRIDA KUKURUZA

Kukuruz - kultura koja se može koristiti od kraja kolovoza do kraja listopada

Nezapamćena suša 2003. godine je smanjila prinose voluminozne krme potrebne stočarima za ishranu stoke. 2004. godine svim stočarima će biti od značaja čim prije doći do vlastite hrane. Tvrtka Pioneer nudi poljodjelcima čitav niz hibrida kukuruza koji se mogu početi koristiti već od kraja kolovoza pa nadalje.

Ekstremna suša 2003. godine dovela je do toga da su mnoge livade, djeteline, lucerna ostale niske dajući male ili nikakve prinose zelene mase, a mnoge jare krmne kulture preorane su jer nije bilo dovoljno vlage za nicanje usjeva. Također mnogi stočari postigli su vrlo niske prinose silaže i zrna kukuruza. Gotovo svim stočarima će biti vrlo bitno ove godine doći do silaže i vlastitog zrna (koje neće biti skupo kao ono koje se kupuje) što ranije.

 

Kukuruz je kultura koja nudi djelomičan izlaz iz ove teške situacije jer je to kultura vrlo raznolika obzirom na dužinu vegetacije. Da bi kukuruz sazorio potrebna mu je određena količina topline. Najraniji hibridi kukuruza da bi razorili trebaju akumulirati oko 950 toplotnih jedinica i sazre za svega 100 dana, a najkasniji čak i više od 1500 toplotnih jedinica i sazre za oko 150 dana. Ova činjenica omogućava da se pravilnim izborom hibrida može postići kontinuirana berba zrna ili ispravljanje silaže u rokovima kroz određeno vremensko razdoblje počevši od kraja kolovoza -početka rujna pa do sredine - kraja listopada.

B189D9F9-C446-CA22-974E-5629EFAC23CA