Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Rana sjetva ranih hibrida kukuruza

RANA SJETVA RANIH HIBRIDA KUKURUZA

 

Kako doći do zrna kukuruza još ranije

U pojedinim najnaprednijim zemljama u proizvodnji kukuruza (SAD, Italija, Španjolska) postoji tzv. koncept sjetve kukuruza "Early corn early" što bi slobodno mogli prevesti kao "Rano posijani kukuruz, ranija berba". Naime, u tim zemljama pojedini farmeri, da bi ranije došli do kukuruza (raniji kukuruz veća cijena), ili da bi sa pojedinim hibridima izbjegli cvatnju u najnepovoljnijem razdoblju za kukuruz (više vode i niže temperature u vrijeme cvatnje) i tako izbjegli smanjenje prinosa, siju kukuruz i 20-30 dana ranije od uobičajenih rokova sjetve. Da bi se došlo što ranije do kukuruza vrlo često se siju rani hibridi vrlo rano i na taj način se dolazi do zrna kukuruza već u kolovozu.

Rana sjetva može dati puno, ali puno i traži. Ranu sjetvu obaviti nekvalitetno bolje je ne raditi. U slučaju rane sjetve u Italiji i Španjolskoj preporučuje se sljedeće:

 1. Sjetva može početi kad su temperature tla između 8 i 10 sati prije podne na dubini sjetve 6°C najmanje 3 dana zaredom.
 2. Sjetva se obavlja pliće, na 2,5 do max 5 cm dubine jer je na površini tla toplije nego dublje u tlu.
 3. Biljne ostatke tla obvezno zaorati u jesen jer usporavaju zagrijavanje tla.
 4. Agrotehnika i priprema tla za sjetvu trebaju biti vrhunski.
 5. Malo povećati normu sjetve jer će biljke kukuruza ranije sijane biti niže i u gustoj sjetvi neće se previše izdužiti pa neće doći do prekomjernog loma stabljike.
 6. Startna gnojidba mora se obaviti pažljivo tako da se gnojivo položi 5 cm sa strane i 5 cm ispod sjemena. Količine se ne smiju prekoračiti.
 7. Izbor sjemena: izabrati najrodnije hibride koji imaju dobar rani porast. Izabrati sjeme najviše kvalitete tretirano protiv Fusariuma, Giberelle, Diplodie, Penicilliuma i Pytiuma.

Ranom sjetvom postiže se sljedece:

 1. Niža stabljika, povecanje stabilnosti stabljike, manji lom - povecanje prinosa.
 2. Više vode i niže temperature u vrijeme cvatnje - povecanje prinosa.
 3. Manje štete od kukuruznog moljca - veci prinos i kvalitetnije zrno.
 4. Smanjenje troškova sušenja - povecanje profita.
 5. Ranija berba i iskorištavanje viših cijena na tržištu pocetkom sezone berbe.

 

Pioneer je u Hrvatskoj također započeo sa pokusima rane sjetve na nekoliko lokacija. Zbog ekstremno suhe 2003. i ekstremno vlažne 2004. godine preuranjeno je donositi sigurne zaključke. Zbog ekstremnih klimatskih uvjeta te dvije godine pokusi na nekim lokacijama nisu uspjeli, ali tamo gdje su uspjeli u ranoj sjetvi postignut je viši ili gotovo isti prinos kao i u normalnom roku sjetve, ali u ranom roku sjetve taj prinos postignut je 20-ak dana ranije. Pioneer sjeme d.o.o. će nastaviti s istraživanjima kako bi mogao dati sigurnije preporuke hrvatskim farmerima. Za sada, na temelju ograničenog broja pokusa u Hrvatskoj i iskustva farmera iz SAD-a, Italije i Španjolske, svakom farmeru koji treba rani kukuruz možemo preporučiti da na jednom manjem dijelu površina proba posijati kukuruz barem 20-30 dana ranije nego (naravno, ako to dozvoljavaju vremenski uvjeti) što je to tradicionalni rok sjetve za pojedino područje. Rana sjetva ima mnoge zahtjeve i treba se obaviti vrlo precizno. Oni farmeri koji ne mogu ispuniti gore navedene zahtjeve bolje da ne idu u ranu sjetvu.

EA7D0E65-846A-B5BB-7C2C-14C5BB225AAA