Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Tuca i stete na kukuruzu

 TUČA I ŠTETE NA KUKURUZU

 

Da li presijavati ili ne ?

Zadnjih godina u našim krajevima sve je više ledonosnih oblaka i tuče koja vrlo često jako ošteti kukuruz. Zbog toga je vrlo važno poznavati rast i razvoj kukuruza te mogućnost regeneracije kukuruza nakon tuče kako bi se donijela ispravna odluka o tome da li oštećeni kukuruz presijavati ili ne. Gubitak prinosa kukuruza zbog šteta od tuče dolazi od smanjenja broja biljaka zbog ugibanja pojedinih biljaka i zbog smanjenja lisne površine. Procjena štete od tuče zahtijeva zbog toga da se procijeni šteta od oba ova faktora. Visina smanjenja prinosa u mnogome zavisi o fazi razvoja kukuruza u kojem se je tuča dogodila. Također je potrebno znati da je ponovna sjetva povezana s dodatnim troškom zato je potrebno stručno ocijeniti nastale štete i dodatni trošak ponovne sjetve.

 

1) smanjenja broja biljaka zbog ugibanja pojedinih biljaka

Kukuruz je kultura koja ima veliku mogućnost regeneracije nakon tuče koja se pojavi u ranim fazama rasta i razvoja. Pri odluci što s oštećenom njivom kukuruza dobro je poštivati neke osnovne parametre na temelju kojih se donosi odluka o ponovnoj sjetvi. Procjena štete od tuče u fazama prije cvatnje se treba raditi nekoliko dana nakon što se tuča dogodila. Oštećenim biljkama treba dati vremena da pokažu sposobnost za daljni rast ili ne. Žive biljke će obično pokazati značajni novi porast u roku 3-5 dana, ako su uvjeti za rast i razvoj povoljni. Prva stvar koja se treba napraviti poslije tuče je odrediti kondiciju točke rasta. Ako je tuča oštetila točku rasta ili je prelomila stabljiku ispod točke rasta to znači da te biljke neće preživjeti. Važno je znati da gubitak prinosa nije direktno proporcionalan smanjenju broja biljaka po jedinici površine. Biljke koje će preživjeti mogu kompenzirati prinos biljaka koje nedostaju povećanjem veličine klipa. Npr. smanjenje sklopa od 25% će smanjiti prinos za manje od 10%. Smanjenje sklopa od 50% će smanjiti prinos za manje od 25%.

 

Faza od nicanja do V5 (5 listova)

U ovim fazama točka rasta je još uvijek pod zemljom i regeneracija kukuruza je vrlo vjerojatna. Nešto biljaka će odumrijeti no gubitak prinosa će biti minimalan, ako nakon nekoliko dana dođe do novog rasta. Nakon nekoliko dana obavezno utvrditi sklop, broj živih biljaka, i ako je sklop zadovoljavajući ostaviti usjev (50% manji sklop još uvijek može dati 75% prinosa) te ga nakon nekoliko dana kukuruz kultivirati i prihraniti, ako prihrana nije već napravljena.

Napomena: vegetativne faze kukuruza određuju se po broju odmotanih listova. Npr. V5 znači da je na stabljici odmotano 5 listova (odmotani listovi su listovi kod kojih se vidi prijelaz rukavca u plojku).

 

Faza V6-V7 (6 do 7 listova)

U ovoj fazi točka rasta je tek nešto malo iznad tla. Kukuruz je visine 30-60cm. Od ove faze pa nadalje vrlo je važno pregledati točku rasta i ako je nekoliko dana nakon tuče točka rasta svježa i bijele boje, regeneracija će biti uspješna. Gubitak prinosa će biti minimalan ako nakon nekoliko dana dođe do novog rasta. Polomljene biljke pri tlu neće dati prinos (zato je potrebno izbrojati sklop). Sklop je najvažniji čimbenik za odluku o ponovnoj sjetvi. Kukuruz obvezno kultivirati i prihraniti, ako prihrana nije već napravljena.

 

 

Faza V8-V9 (8 do 9 listova)

U ovoj fazi točka rasta je iznad tla. Kukuruz je visine 60-90 cm. Nakon tuče obvezno pregledati točku rasta te odrediti broj živih biljaka. Ako je biljka slomljena ispod točke rasta mrtva je i neće se regenerirati. Ako je uništena samo lisna masa regeneracija kukuruza je vrlo vjerojatna. Kukuruz kultivirati i prihraniti, ako prihrana nije već napravljena.

 

 

Faza V10-V14 (10 do 14 listova)

U ovim fazama točka rasta je nad tlom. Pregledati točku rasta i ako je zdrave bijele boje kukuruz će regenerirati. Ako je biljka slomljena ispod točke rasta mrtva je i neće se regenerirati. Potrebno odrediti broj živih biljaka i odlučiti se za ponovnu sjetvu ili ne. Mogućnost regeneracije kukuruza kojem je uništena samo lisna masa je visoka.

 

Tablica: utjecaj smanjenja sklopa na

               prinos kukuruza*

 

 

Broj živih biljaka / ha

 

Prinos u %-tku

 69.000

100

59.000

 94

 49.000

 81

40.000

74

 

30.000

 

68

*Izvor: Iowa State University, University extention

 

2) Smanjenje lisne površine

Oštećenje listova od tuče uvijek izgleda mnogo gore nego što je stvarno oštećenje. Razderani listovi koji ostanu vezani za stabljiku i ostanu zeleni nastaviti će proces fotosinteze. Što je biljka bliža svilanju to je efekt smanjenja lisne površine veći, a onda se smanjuje u fazi nalijevanja zrna. Zbog toga se treba odrediti faza razvoja kukuruza u kojoj se tuča dogodila i prema donjoj tablici odrediti %-tak smanjenja prinosa uzrokovan smanjenjem lisne površine.

 

Tablica: Procjena %-tka smanjenja prinosa u

             kukuruzu zbog smanjenja lisne površine*

 

Faza razvoja

%-tak smanjenja lisne površine

25%

50%

75%

100%

7 listova

0

2

5

9

9 listova

1

4

7

13

11 listova

1

7

12

22

13 listova

2

10

19

34

15 listova

3

15

30

51

17 listova

5

21

43

72

19 listova

8

27

57

96

Metlica

9

31

62

100

*Izvor: Corn and Soybean Field Guide, Purdue University Extention Service

 

 

DBF3120E-7633-848B-33AD-F995A5EC2B61