Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Kvalitetna kukuruzna silaza

Kvalitetna kukuruzna silaža u hranidbi preživača

 

U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i hranidbi goveda kukuruzna silaža je dragocjena krma.To je najjeftinije voluminozno energetsko krmivo za preživače koje se vrlo jednostavno proizvodi i uskladišti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ako je pravilno spremljena i konzervirana uz uporabu Pioneer inokulanata, kukuruzna silaža ima vrlo visoku probavljivost.

Kukuruznu silažu dajemo kravama u krmnim obrocima u količini od 30-35 kg na dan. U hranidbi visokoproizvodnih muznih krava najteže je zadovoljiti energetske potrebe, stoga se preporuča u početku laktacije kukuruzna silaža u velikim količinama, po volji životinja.

Noviji trendovi u spremanju kukuruzne silaže idu za time da se dobije što više suhe tvari, a pri tome ne smanji kakvoća takve silaže. Tako kod samog izbora hibrida za proizvodnju kukuruzne silaže Pioneer nudi svoju paletu hibrida sa „stay green“ efektom. Naime kod ovakvih hibrida stabljika duže zadržava zelenilo dok zrno biva zrelije, te na taj način možemo proizvesti kukuruznu silažu sa više suhe tvari i veće energetske vrijednosti. Ovakvu silažu treba nešto sitnije sječkati te posebice voditi računa o gaženju. Kod ovako pripremljene silaže može se javiti jače zagrijavanje silosa, a u ljetnim mjesecima i pojava naknadne fermentacije, te velikog gubitka energije. Za spriječavanje naknadne fermentacije Pioneer nudi tkz. kombi proizvode (11C33, 11G22, 11B91), koji u sebi sadrže bakterije koje djeluju kao stabilizatori u silosima gdje može doći do naknadne fermentacije i zagrijavanja. Ti proizvodi umanjuju pojavu prekomjernog zagrijavanja i čuvaju pohranjenu energiju u samom silosu.

Najbolje su silaže s 30-40% suhe tvari koje su dobro ugažene. U anaerobnim uvjetima (uvjetima bez prisustva kisika) Pioneer-ove bakterije mliječno kiselog vrenja u kratkom roku dovode konzerviranu masu u optimalnu pH vrijednost od 4,4 - 4,6. Naime, primjenom Pioneer inokulanata u silosu se u kratkom roku povećava sadržaj (broj) „dobrih“ bakterija mliječne kiseline, a smanjuje se i svodi na minimum sadržaj „loših“ bakterija maslačne kiseline.

Lošim spremanjem kukuruzne silaže uz prisutnost zraka najviše se gube ugljikohidrati, a povećava se postotak sirovih vlakana. U takvim uvjetima dolazi do naglog razvoja plijesni i truležnih bakterija. Povećava se postotak amonijaka i otrovnih mikotoksina, te smanjuje energetska vrijednost ovakve silaže. Učinci ovako loše pripremljene silaže vidljivi su u slabijem uzimanju ovakvog krmiva, te kroz slabiju muznost i kakvoću mlijeka. Vidljiv nedostatak je u laktofrizima, a time i u samom profitu obiteljskih poljoprivrednih godpodarstava.

 

94A80338-FE17-425D-E107-289A74754038