Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Silaža

OCJENA KVALITETE SILAŽE

 

 

Silaža čitave biljke kukuruza je osnova dnevnog obroka goveda (40-60% ukupnog obroka). U kojoj će količini uistinu silaža biti zastupljena u obroku i koliko rado ce ju životinje uzimati umnogome ovisi o kvaliteti silaže. Upotrebom Pioneer inokulanata za silažu dokazano se povećava kvaliteta silaže. Po završetku fermentacije u silosu bi trebalo izvršiti prvu ocjenu kvalitete silaže. Kvaliteta silaže se može odrediti organoleptickom ocjenom te kemijskom analizom koja je skupa i dugo traje.

ORGANOLEPTICKA OCJENA: Boja silaže: Dobra kukuruzna silaža ima svijetlo žutu do žuto-zelenu boju, dok kod travne silaže (sjenaže) ona je lagano smeđe-zelene boje. Prljavo zelena te crna boja znak su procesa truljenja i jačeg maslačnog vrenja nepoželjnog u procesu fermentacije. Miris silaže: Miris kvalitetne silaže je svjež, te ugodno kiselkast. Slaba silaža ima miris po užeglom maslacu (pojava maslačne kiseline). Silaža koja ima oštar i bockajući kiseli miris sadrži preveliku količinu octene kiseline. Izgled biljne mase: Vizualna oštećenja silirane krme upućuju na pogreške u procesu siliranja, a mogu nastati u slabo zgaženoj silaži, te u silaži koja je tijekom dužeg vremena punjena u silos, ako nije omogućeno otjecanje silažnog soka, te ako je prilikom siliranja u silos uneseno nečistoća.

KEMIJSKA ANALIZA: Kemijskom analizom se određuje odgovarajuća zastupljenost mliječne kiseline (oko 2,0-2,5%), octene (oko 0,8%) i maslačne kiseline (vrlo masno ili ništa), kao i kiselost silaže (pH 4,2-4,5) te sadržaj suhe tvari.

PIONEER METODA OCJENE SILAŽE Pioneer je razvio jednostavnu metodu određivanja kvalitete silaže kojom se određuju sljedeći parametri:
1. pH silosa (kiselost)
2. mjerenje temperature u silosu
3. mjerenje zbijenosti silažne mase u silosu
4. mjerenje duljine sjecke (u tri frakcije)
5. mjerenje brzine potrošnje silosa

Prednost ove metode je brzina i jednostavnost u odnosu na laboratorijsku kemijsku analizu.

 

4BE06EB9-913B-FE4F-CC9E-F9A4D31EBCC2