Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Prednost sjetve ranih hibrida

PREDNOSTI SJETVE RANIH HIBRIDA KUKURUZA

 

Prilikom izbora hibrida kukuruza za sjetvu obično se izabire sortiment koji najbolje iskorištava vegatacijsko razdoblje pojedinog područja. Uobičajeno je da se izabiru tzv. hibridi pune dužine vegetacije, koji sazore na vrijeme, prije pojave prvih jesenskih mrazova, a koji su u potpunosti iskoristili maksimalnu akumulaciju topline pojedinog područja. Zbog te činjenice hibridi pune vegetacije daju i veći prinos od onih ranijih koji su kraće vrijeme koristili sunčevu energiju. No da li je sve samo u prinosu ili je potrebno sagledati i neke druge momente?

Pravovremena priprema tla i sjetva naredne ozime kulture

Raniji hibridi možda će dati nešto manji prinos nego hibridi pune vegetacije, ali raniji hibridi ranije se mogu pobrati te se nakon njih kvalitetnije može pripremiti tlo za sjetvu i posijati ozimina u optimalnom roku. To u konačnici rezultira s većim prinosom ozime kulture iduće godine. U većini normalnih godina hibride pune vegetacije moguće je pobrati i osloboditi njivu za narednu ozimu kulturu u povoljnom ili manje povoljnom roku, a u godinama kao što je bila 2004. to nije moguće i u takvim godinama sjetva ranijih hibrida dolazi još više do izražaja. Nakon sjetve ranijih hibrida pripremu tla za ozimu kulturu moguće je obaviti na vrijeme, po suhom. Na taj način tlo se ne sabija i ne kvari mu se struktura. Najgore što se može učiniti je da se tlo priprema "na silu" po mokrom jer se u tom slučaju tlo sabija, narušavaju se vodo - zračni odnosi te mu se kvari struktura. Kad se jednom tlo prekomjerno sabije i kad mu se pokvari struktura treba više od 10 godina da se brzopleto počinjena pogreška ispravi.

Vlaga zrna u berbi i troškovi sušenja

Raniji hibridi u pravilu se beru sa nižim sadržajem vlage zrna nego kasni. Kasni hibrid će možda dati veći prinos vlažnog zrna, no kad se obračuna vlaga vrlo često raniji hibridi daju jednak ili gotovo jednak prinos kao i hibridi pune vegetacije, ali uz veći profit. Sušenje košta i ako troškove sušenja odbijemo od podjednakog prinosa kasnog hibrida u većini slučajeva financijski ćemo bolje proći sa ranijim hibridom.

Cijena kukuruza u jesen

Obično je cijena kukuruza krajem ljeta - početkom jeseni uvijek veća nego kasnije kad svi imaju kukuruz i kad zbog velike ponude cijena drastično pada. Sa hibridom pune vegetacije u pravilu se postiže veći prinos, ali u doba kad se on bere cijene na tržištu su već oko 50 lipa / kg. Sa ranijim hibridom u pravilu se postiže manji prinos, ali raniji hibrid na tržište dolazi ranije kad su i cijene merkantila više zbog činjenice što na tržištu nema dovoljno kukuruza. Drastičan primjer bila je 2004. godina kad su oni koji su imali ranije zrno na tržištu ostvarivali cijenu i od 1,40 kn / kg, a već početkom "prave" berbe cijena je pala na svega 0,50 kn / kg.

Mikotoksini i ishrana stoke

Raniji hibridi beru se u doba kad još nema mnogo kiše sa manjim sadržajem vlage zrna. Što je vlaga zrna veća i što je više oborina, veća je i mogućnost razvoja gljiva i truleži na klipu kukuruza. Gljive same po sebi i nisu veliki problem, osim što smanjuju prinos, ali gljive proizvode mikotoksine koji mogu znatno utjecati na zdravlje stoke, a u pojedinim slučajevima čak i dovesti do uginuća. Raniji hibrid, pobran sa manjim sadržajem vlage zrna u vrijeme dok još nisu nastupile jesenske oborine dati će možda nešto manji prinos nego hibrid pune vegetacije, ali prinos zdravog zrna koje ima prednost u ishrani stoke. Čak ako se berba obavlja u klipu ranije pobrani klip sa manjim sadržajem vlage lakše se čuva od kvarenja nego vlažan i kao takav bolji je u ishrani stoke.

 

644035E4-1C92-C726-91A3-D5D030C0507C