Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 
Krma u ishrani mliječnih krava i tovne junadi

Krma u ishrani mliječnih krava i tovne junadi

KRMA U ISHRANI MLIJEČNIH KRAVA l TOVNE JUNADI

Mnoge poljoprivredne kulture mogu se upotrijebiti kao krma u ishrani preživača. Međutim neke kulture bolje su u zadovoljenju jednih, a druge drugih hranidbenih zahtjeva životinje. Na primjer kukuruzna silaža je izvrstan izvor energije dok se lucerna primarno koristi kao izvor bjelančevina. Troškovi hrane predstavljaju najveći pojedinačni izdatak u proizvodnji. Ispravna proizvodnja i pravilno čuvanje visokokvalitetne krme može znatno doprinijeti smanjenju troškova ishrane.

Lucerna je kraljica krmnog bilja s punim pravom jer se s lucernom postižu visoki prinosi bjelančevinama bogate hranjive tvari, ali hraniti samo lucernom sigurno da nije moguće, a niti ekonomično.

 

Travno djetelinske smjese su vrlo kvalitetna krma za ishranu goveda i njima se ostvaruju dobri prinosi, ali u prvim godinama u smjesi prevladavaju djeteline, a kasnije trave pa se i odnos bjelančevina i energije iz godine u godinu mijenja.

Kukuruz je posebno značajna krmna kultura koja iz godine u godinu dobiva sve veći značaj čak i u zemljama gdje se do nedavno nije ni znalo za kukuruz. Npr. u Engleskoj prije 20 - ak godina nije bilo ni hektara kukuruza, a sada se sve više sije za silažu kao odličan i jeftin izvor energije. Rijetko koja kultura može dati toliki prinos hranjive tvari po jedinici površine kao silaža kukuruza. Kukuruzna silaža je visoko energetska krma (40 - 50% zrna u masi). Ako se dobro spremi to je vrlo postojana hrana koja se može uspješno čuvati i više godina, stoci je vrlo ukusna i stoka je vrlo rado jede, vrlo se brzo i lako sprema, postupak siliranja u biti je vrlo jednostavan, a cijena skladištenja je vrlo niska. Stoga svim stočarima preporučujemo korištenje kukuruzne silaže uz adekvatnu dopunu sjenažom trava, lucerne i koncentrata ovisno o vrsti proizvodnje i preporuci stručnjaka za hranidbu.

 

06E6F377-3650-0453-152A-8CA1FA56905A