Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Rast i razvoj kukuruza

RAST I RAZVOJ KUKURUZA

 

Kao i svaki drugi organizam i biljka kukuruza tijekom svog životnog ciklusa prolazi razne faze rasta i razvoja. Postoje razne podjele životnog ciklusa kukuruza. Npr. obično se životni ciklus dijeli na osnovu vidljivih, već formiranih organa. No pojedini organi formiraju se mnogo prije nego postanu vidljivi pa ćemo ovdje probati opisati životni ciklus sagledavajući vidljive organe, ali i dati objašnjenje što se događa s kukuruzom u pojedinom trenutku, a da to golim okom nije vidljivo.

U svakoj fazi kukuruz ima određene zahtjeve prema uvjetima vanjske sredine kao što su toplina, vlaga, svjetlost, mineralna ishrana itd. Svaka biljka kukuruza nasljedila je određenu visinu, boju oklaska, tip zrna, potencijal prinosa, no uvjeti u kojima kukuruz raste i razvija se u velikoj mjeri mogu utjecati na ono što je nasljeđeno. Tako npr isti hibrid kukuruza jedne godine će biti viši, a druge niži ili jedne godine će dati viši prinos nego druge itd.

Razdoblje od sjetve do nicanja

 

Klijanje i nicanje

Minimalna temperatura za početak klijanja kreće se od 8-12 oC ovisno o hibridu. Uz pretpostavku da u tlu ima dovoljno vlage i da vladaju optimalne temperature kukuruz će niknuti za 5-7 dana. Nedostatak vlage i niske temperature mogu znatno produljiti ovu fazu.

Nicanje započinje pojavom vrha prvog klicinog lista na površini tla. Za odvijanje ove faze dovoljne su rezervne tvari sjemena. Dodavanje prevelike količine gnojiva preblizo biljci u trake startnom gnojidbom može izazvati oštećenja mladih biljčica.

Faze razvoja kukuruza od nicanja do cvatnje utvrđuju se brojanjem listova. Ovdje je to učinjeno na način da je faza dobila ime prema broju svih listova koji su odmotani, tj. kod kojih se vidi prelazak rukavca u plojku.

Razdoblje od nicanja do cvatnje

Faza 2 lista

Opaža se otprilike jedan tjedan po nicanju. Vidljivo je 4-5 listova, ali samo prva 2 lista su potpuno odmotana. Korjenov sistem je relativno mali, a tlo hladno pa visoka koncentracija hranjiva dodana u trake stimulira rani porast. Već u ovoj fazi začeta su koljenca i međukoljenca stabljike, a pri kraju faze začeci klipova na točci rasta. Stoga, u ovoj fazi dobra startna gnojidba u trake od velikog je značaja.

U fazi 6 listova (vidljivo je 8-9 listova) počinju se izduživati internodiji stabljike i konus rasta dolazi na površinu tla. U to vrijeme nodijalno pravo korijenje čini glavni dio korjenovog sistema i već je dobro razvijeno. Biljka počinje usvajati veće količine hranjiva pa je primjena gnojiva (prihrana) u ovoj fazi vrlo korisna.

Nakon faze 8. lista (vidljiv 11 list) nastupa razdoblje brzog formiranja listova i brzog izduživanja stabljike. Ovo je jedna od kritičnih faza za rast kukuruza jer nedostatak hranjiva u ovoj fazi može znatno ograničiti rast listova i smanjiti ukupnu lisnu površinu te na kraju i prinos. Od ove faze kada je kukuruz visine oko 50 cm pa do cvatnje je tkz. razdoblje brzog vegetativnog porasta. Sada dolazi do izražaja jesensko duboko zaoravanje gnojiva jer se površinski primjenjena gnojiva mogu nalaziti u suhom tlu (posebice u suhim godinama) i biti nepristupačna biljci kukuruza.

Faza 10 listova (vidljiv 14. list)

Postrani začeci klipova se razvijaju na 6-8 nadzemnih nodija. Primanje dušika, fosfora i kalija je ubrzano. Nedostatak vode i hranjiva nakon ove faze znatno utječu na rast i razvoj klipova.

Faza 12 - 16 odmotanih listova

U tom razdoblju potpuno se izgradi i izduži stabljika te se formira cijela lisna površina. Na kraju faze 16 pojavljuje se metlica iz rukavca gornjeg lista. Počinje brzi porast gornjeg klipa, a svila ubrzano raste i izdužuje se. Vrlo visoke temperature, nedostatak vode i hranjiva ne samo da negativno utječu na porast kukuruza nego uvjetuju formiranje manjeg klipa, manjeg broja plodnica na klipovima, a to kasnije znači i manjeg broja zrna tj. manjeg prinosa.

Razdoblje od cvatnje do zriobe

 

Cvatnja kukuruza

Kukuruz ima tkz. otvorenu cvatnju te nepovoljni vremenski uvjeti (vrlo toplo i suho vrijeme uz nisku relativnu vlagu zraka) mogu uzrokovati slabiju oplodnju te slabiju ozrnjenost klipova. Opskrba tla vodom u fazi metličanja, prašenja polena te svilanja i oplodnje je od odlučujućeg značaja za prinos kukuruza. Ako u ovom razdoblju vlada suša ovisno o dužini suše i količini nedostatka vode prinos može biti smanjen čak i do 50%.

Nakon oplodnje počinje razvoj zrna i otprilike 12-15 dana nakon oplodnje ona se nalaze u fazi vodenastih zrna. Tada započinje intenzivno odlaganje škroba u endospermu zrna.

Faza mliječne zrelosti ili faza tijesta slijedi oko 25 dana nakon svilanja. U tom trenutku u zrnu su formirani svi začeci embrija, a u zrnu se intenzivno nakupljaju rezervne tvari.

50-60 dana nakon oplodnje završava se nakupljanje suhe tvari u zrnu i nastupa faza fiziološke zrelosti, a karakterizira se pojavom tkz. crnog sloja na dnu zrna. Sadržaj vlage u zrnu u tom trenutku je oko 35% i od ove faze započinje otpuštanje vode iz zrna. Brzina gubitka vode iz zrna ovisi o zatvorenosti komušine pojedinog hibrida, tipu zrna te o vremenskim uvjetima. U našim klimatskim uvjetima u prosjeku iznosi od 0,2-0,4% dnevno.

 

A59080C1-72BC-9E6D-34BF-149AD03382B5