Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Znacaj kukuruza

Značaj kukuruza

 

Kukuruz je, uz pšenicu i rižu, jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. Od svih žitarica kukuruz ima najveći potencijal rodnosti. U svijetu su zabilježeni prinosi suhog zrna od 25 t/ha, a u Hrvatskoj od 18 t/ha. Kukuruz ima potencijal prinosa od 50-60 tona suhe tvari po hektaru što ne može dati ni jedna druga ratarska kultura. Svi dijelovi biljke kukuruza mogu se iskoristiti, bilo kao hrana (ljudska i stočna) ili za industrijsku preradu. To kukuruzu daje poseban ekonomski značaj. Od kukuruza se u svijetu proizvodi više od 1000 raznih proizvoda. Kukuruz ima poseban značaj u stočarstvu, bilo kao zrno ili silaža cijele biljke. Ne zbog boje zrna, nego zbog velike gospodarske vrijednosti kukuruz se naziva i "zlatno zrno". Zbog svih navedenih razloga te zbog lakog uzgoja kukuruz se sve više širi pa se danas sije i u zemljama gdje ga ranije nisu poznavali. Kukuruz sve više potiskuje pšenicu i druge ratarske kulture. U Poljskoj npr. prije 20-ak godina sijalo se svega 15.000 hektara kukuruza. Danas se u Poljskoj kukuruz sije na preko 600.000 ha, a procjena je da će se za nekoliko godina sijati 1.000.000 ha.

Hrvatska ima Bogom dane zemljišne i klimatske uvjete za uzgoj kukuruza. No, na žalost, zbog raznih razloga površine pod kukuruzom u Hrvatskoj se smanjuju. Prosječni prinosi (6,14 t/ha 2002. g.) ni izdaleka nisu u rangu sa onima u najrazvijenijim kukuruznim zemljama svijeta. Primjerice nama bliska Austrija postiže prosječne prinose od 10 t/ha, Grčka uz navodnjavanje preko 9 t/ha, a SAD na preko 30 milijuna ha zasijanih godišnje preko 8,5 t/ha.

Kukuruz bi trebao dobiti veći značaj u Hrvatskoj. Zemljišni i klimatski uvjeti za proizvodnju kukuruza u Hrvatskoj među najboljima su u svijetu. Tu prednost trebalo bi iskoristiti i postaviti kukuruz na ono mjesto u Hrvatskoj koje zaslužuje. Za obnovu i razvitak stočarske proizvodnje u Hrvatskoj kukuruz je nezamjenljiv kao osnova stočne hrane. Bez povećanja površina i proizvodnje neće biti moguće obnoviti ni stočarstvo. Kukuruz bi trebao biti osnova ratarske, stočarske pa i cijele poljoprivredne proizvodnje, a isto tako mogao bi biti i oslonac mnogih industrijskih proizvodnji. Industrije etanola, škroba, alkoholnih i bezalkoholnih pića mogle bi otvoriti mnoga radna mjesta. Da bi se te industrije razvijale potrebna je neprekidna opskrba velikih količina sirovine - zrna kukuruza. U Dalmaciji klimatski uvjeti za uzgoj masline su među najboljima u svijetu pa je dobro da se potiče sadnja maslinika. U kontinentalnom dijelu R. Hrvatske uvjeti za uzgoj kukuruza su među najboljima u svijetu. Logično bi bilo da se potiče sjetva kukuruza, kulture koja bi mogla biti oslonac cjelokupne hrvatske poljoprivrede, a i njenog industrijskog razvoja

920207E8-6314-947F-EB09-E09491BDBAC7