Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Proizvodnja bioplina iz kukuruza

PROIZVODNJA BIOPLINA IZ KUKURUZA

 

Bioplin je mješavina plinova sa najvećim udjelom metana, a rezultat je fermentacije organskih materijala raznog porijekla. Bioplin proizveden od prirodnih materijala i biljaka predstavlja novi izvor obnovljive energije. Danas se bioplin za proizvodnju električne energije proizvodi širom Italije, Njemačke, u Austriji, Sloveniji te mnogim drugim zemljama Europske Unije. Za potrebe te proizvodnje koristi se na tisuće hektara kukuruza. Primjerice, postrojenja za proizvodnju bioplina 2006. godine na 3.500 farmi u Njemačkoj posjedovala su kapacitet proizvodnje od 1.000 megawata proizvodeći više od 5 bilijuna kilowata godišnje.

Ovaj projekt može se preslikati i na našu zemlju koristeći odgovarajuće hibride kukuruza pogodne za proizvodnju bioplina te koristeći odgovarajuću tehnologiju proizvodnje. Proizvodnja bioplina je dobitak i za farmere i za potrošače energije. To je čisti obnovljivi izvor energije i nova je mogućnost dohotka za farmere. Jedno postrojenje koje se više nego uspješno može mjeriti sa  bilo kojim Europskim postrojenjem već nekoliko godina uspješno proizvodi bioplin i električnu energiju u Hrvatskoj u sklopu poduzeća „Osatina“ iz Semeljaca.

Prije nekoliko godina Pioneer je započeo istraživanja kako bi ispitao potencijal proizvodnje metana nekoliko poljoprivrednih vrsta. Istraživanja su pokazala da kukuruz praćen odgovarajućom tehnologijom proizvodnje daje maksimum proizvodnje energije zahvaljujući odličnom odnosu škroba i vlakana koje posjeduje biljka kukuruza. U Pioneer-u su razvijeni oplemenjivački projekti koji našim korisnicima trebaju dati najbolje hibride kukuruza za proizvodnju bioplina, preporuku o tehnologiji proizvodnje kukuruza za tu namjenu te preporuku koje inokulante koristiti da bi konverzija energije bila maksimalna.

U zemljama EU gdje se proizvodi najviše bioplina (Njemačka, Italija, Austrija, Slovenija) Pioneer je vodeća kompanija u prodaji hibrida kukuruza za proizvodnju bioplina jer ima najbolje hibride za tu proizvodnju; hibride koji daju maksimalni prinos energije po hektaru što je najznačajnije za proizvodnju bioplina.

Za potrebe proizvodnje bioplina treba koristiti hibride kukuruza koji u određenom kraju mogu dati što viši prinos zelene mase, ali s tim da sadržaj suhe tvari u berbi mora biti 30-35%. Za proizvodnju bioplina treba koristiti najelitnije hibride sa visokim prinosom prvenstveno energije po hektaru. Za sjeverozapadnu i središnju Hrvatsku za proizvodnju bioplina preporučamo hibride kukuruza PR37N01, P0023, P9911 i P0216, a za istok Hrvatske P0412, P0725 i P1114.

 

BB14DB5A-9678-F313-BDB5-537A621C022F