Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

PX113

 

 

  • Nova generacija MAXIMUS® hibrida s vrlo visokim potencijalom rodnosti

 

 

  • Hibrid ima odličnu tolerantnost na polijeganje, niske temperature tijekom zime i ekonomski

          najznačajnije bolesti

 

  • Preporuča se za prve rokove sjetve
 
F4ED2258-025C-E7D3-A022-ED3E7DB0CB08