Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

PR37N01

 

  FAO 410 / zuban

 

  • Hibrid s visokim potencijalom prinosa i vrlo brzim otpuštanjem vlage iz zrna

 

  • Stabljika je čvrsta, viša s nisko nasađenim klipom

 

  • Zrno u tipu zubana, ali visoke apsolutne mase

 

  • Odlikuje ga odlična tolerantnost na sušu i bolesti

 

  • Nekoliko zadnjih godina najrašireniji je hibrid u Hrvatskoj zbog rekordnih prinosa zrna i dobrog agronomskog paketa.

    

 
 
2410AFDD-A9C8-AF46-A05A-F9AFA4A35045