Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11B91

 

  • Pioneer 11B91 sadrži kombinaciju bakterija mliječno kiselog vrenja Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri, koja osigurava učinkovitije siliranje vlažnog zrna kukuruza, osigurava veću krmnu vrijednost, te povećava aerobnu stabilnost silaže.

 

  • Sadrži »deklorinator«, te je moguća uporaba klorirane vode.

 

  • Nije korozivan niti toksičan

 

 
052E7FF3-8A9B-0A78-F140-B981A29DB302