Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11C33

 

  • Pioneer 11C33 sadrži kombinaciju bakterija koja omogućava učinkovitije siliranje.

 

  • Sadrži stabilizator koji povećava aerobnu stabilnost kukuruzne silaže te smanjuje naknadno zagrijavanje silosa i time čuva hranidbenu vrijednost.

 

  • Ovaj inokulant posjeduje „deklorinator" pa se stoga može koristiti i sa kloriranom vodom

 

 
46433A9D-36ED-2066-1C92-D1D8E257A179