Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11CFT

 

  • 11CFT sadrži posebno odabrane sojeve bakterija mliječno kiselog vrenja za spravljanje kukuruzne silaže.

 

  • Ove bakterije uz pomoć enzima ferulaze te acetil esteraze razdvajaju ligninske veze kod sirovih vlakana u kukuruznoj silaži i na taj način povećavaju probavljivost i krmnu vrijednost kukuruzne silaže.

 

 
9E4A52A4-2D0B-9354-0AA3-CD943FCEB304