Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11CH4

 

  • 11CH4 je jedinstveni proizvod na našem tržištu, a namijenjen je proizvođačima bioplina.

 

  • Primjenom 11CH4 inokulanta značajno se ubrzava proces fermentacije u silosu, te se na taj način povećava aerobna stabilnost biomase. Smanjuju se aerobni gubitci suhe tvari u silosu, veće je iskorištenje suhe tvari, te prinos metana.

 

 
1E3C399E-E258-784F-F0D2-0A17FD7ADEBD