Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11G22

  

  • Pioneer 11G22 sadrži kombinaciju dva soja bakterija mliječno kiselog vrenja; Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri.

 

  • Primjenom 11G22 smanjuje se gubitak suhe tvari (aerobni i fermentacijski gubitak).

 

  • Sadrži stabilizator koji povećava aerobnu stabilnost travne sjenaže i silaže te smanjuje naknadno zagrijavanje silosa i time čuva hranidbenu vrijednost.

 

  • Posjeduje „deklorinator", moguća uporaba klorirane vode. Nije toksičan i korozivan.

 

 
9CD7655A-10F6-562C-0100-C3CBF8265281