Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

11GFT

 

  • 11GFT sadrži posebno odabrane sojeve bakterija mliječno kiselog vrenja za travnu silažu i sjenažu.

 

  • Ove bakterije uz pomoć enzima ferulaze te acetil esteraze razdvajaju ligninske veze kod sirovih vlakana u travnoj silaži i na taj način povećavaju probavljivost i krmnu vrijednost travne silaže.

 

26E0BB7C-E913-4E2E-9471-64542E44470A