Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Terms of Use

 

 Uvjeti korištenja

UGOVOR IZMEĐU KORISNIKA I Hrvatska Pioneer Hi-Bred

Internet stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred se sastoje od različitih internetskih stranica kojima upravlja Hrvatska Pioneer Hi-Bred.

Internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred su Vam ponuđene pod uvjetom bezuvjetnog prihvaćanja uvjeta, odredaba i obavijesti koji su ovdje sadržani. Vaše korištenje internetskim stranicama Hrvatska Pioneer Hi-Bred Web Site predstavlja Vašu suglasnost sa svim takvim uvjetima, odredbama i obavijestima.

IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA

Hrvatska Pioneer Hi-Bred zadržava pravo izmjene uvjeta korištenja pod kojima se nude internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred, uključujući ali ne ograničeno na izmjenu cijena vezanih uz upotrebu internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred.


POVEZNICE NA STRANICE TREĆIH STRANAKA

Internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred mogu sadržavati poveznice prema drugim web odredištima ("Povezana odredišta"). Povezana odredišta nisu pod kontrolom Hrvatska Pioneer Hi-Bred i Hrvatska Pioneer Hi-Bred nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane stranice, uključujući bez ograničenja bilo koji link koji se nalazi u povezanom odredištu, ili bilo kakve promjene ili nadogradnje povezane stranice. Hrvatska Pioneer Hi-Bred nije odgovoran za webcasting ili bilo koji drugi oblik prijenosa od bilo kojeg povezanog odredišta. Hrvatska Pioneer Hi-Bred pruža takve poveznice samo kao pogodnost, te uključivanje bilo koje stranice ne podrazumijeva promicanje takve stranice od strane Hrvatska Pioneer Hi-Bred ili bilo kakvu povezanost sa operaterima takve stranice.ZABRANA NEZAKONITOG ILI ZABRANJENOG KORIŠTENJA

Kao uvjet Vašeg korištenja internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred web stranice, jamčite Hrvatska Pioneer Hi-Bred da nećete koristiti internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima, odredbama i obavijestima. Ne smijete koristiti internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili oštetiti internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred ili ometati korištenje bilo koje druge stranke i uživanje u internetskim stranicama Hrvatska Pioneer Hi-Bred. Ne možete dobiti ili pokušati dobiti materijale ili informacije na bilo koji način koji nije namjerno učinjen dostupnim ili predviđen putem internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred.


KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA

Internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred mogu sadržavati oglasnu ploču usluge, chat, news grupe, forume, zajednice, osobne web stranice, kalendare, i / ili druge platforme za poruke ili komunikaciju osmišljene kako bi vam omogućiti komunikaciju s javnosti ili sa skupinom (pod zajedničkim nazivom "Komunikacijske usluge"). Suglasni ste da koristite komunikacijske usluge samo kako biste pisali, slali i primali poruke i materijala koji su ispravni i odgovaraju pojedinoj komunikacijskoj usluzi. Kao primjer, a ne kao ograničenje, suglasni ste da kada koristite komunikacijske usluge, nećete:

 • klevetati, zlostavljati, uhoditi, prijetiti ili na neki drugi način ugrožavati zakonska prava (kao što su prava na privatnost i javnost) drugih.
 • Objavljivati, postavljati, snimati, distribuirati ili širiti bilo kakve neprikladne, proste, pogrdne, opscene, nepristojne ili nezakonit teme, materijale ili informacije.
 • Postavljati datoteke koje sadrže software ili neki drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu (ili prava na privatnost javnosti) osim ako posjedujete ili raspolažete pravima na njih ili ste dobili sve potrebne suglasnosti.
 • Postavljati datoteke koje sadrže računalne viruse, neispravne datoteke ili bilo kakav softver ili programe koji mogu naštetiti radu tuđeg računala.
 • Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupnju bilo koju robu ili usluge za bilo koju poslovnu svrhu, osim ako takva komunikacijska usluga izričito dopušta takve poruke.
 • Provoditi ili prosljeđivati ​​ankete, natjecanja, klađenja ili slijedne poruke.
 • preuzimati bilo kakve datoteke objavljene od strane drugog korisnika na komunikacijskim uslugama za koje znate, ili biste trebali znati, da ne mogu biti legalno distribuirane na taj način.
 • krivotvoriti ili brisati atribute autora, pravne ili druge odgovarajuće obavijesti ili vlasničke oznake ili oznake podrijetla ili izvora softvera ili drugih materijala sadržanih u datoteci koja se prenosi.
 • Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika u korištenju i uživanju komunikacijskih usluga.
 • Narušiti pravila ponašanja ili druge smjernice koje vrijede za bilo koju pojedinu komunikacijsku uslugu.
 • Sakupljati ili na drugi način prikuplja podatke o drugima, uključujući e-mail adrese, bez njihove suglasnosti.
 • kršiti važeće zakone ili propise.
Hrvatska Pioneer Hi-Bred nema obvezu praćenja komunikacijske usluge. Međutim, Hrvatska Pioneer Hi-Bred zadržava pravo da pregleda materijale postavljene na komunikacijske usluge i ukloniti sve materijale po vlastitom nahođenju. Hrvatska Pioneer Hi-Bred zadržava pravo ukinuti Vam pristup pojedinim ili svim komunikacijskim uslugama bez upozorenja ili razloga.

Hrvatska Pioneer Hi-Bred zadržava pravo u svako doba otkriti dovoljno informacija kako bi se udovoljilo bilo kojem važećem zakonu, propisu, pravnom proces ili državnom zahtjev, ili izmijeniti, odbiti postaviti ili ukloniti bilo koji materijal, u potpunosti ili djelomično, prema vlastitoj diskrecijskoj odluci Hrvatska Pioneer Hi-Bred.

Uvijek budite oprezni prilikom odavanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj obitelji prilikom korištenja bilo koje komunikacijske usluge. Hrvatska Pioneer Hi-Bred ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije koje se nalaze u komunikacijskim uslugama, te stoga Hrvatska Pioneer Hi-Bred odbija svaku odgovornost vezano uz komunikacijske usluge i bilo kakve radnje koje mogu proizaći iz Vašeg sudjelovanja u komunikacijskim uslugama. Moderatori i administratori nisu ovlašteni glasnogovornici Hrvatska Pioneer Hi-Bred, a njihovi stavovi ne moraju nužno odražavati one Hrvatska Pioneer Hi-Bred.

Materijali preneseni na komunikacijsku uslugu mogu biti predmetom ograničenja prilikom objave radi korištenja, reprodukcija i / ili širenja. Vi ste odgovorni za poštivanje takvih ograničenja, ukoliko ste preuzeli materijale.

 

 

MATERIJALI STAVLJENI NA RASPOLAGANJE HRVATSKA PIONEER HI-BRED ILI POSTAVLJENI NA BILO KOJU INTERNETSKU STRANICU HRVATSKA PIONEER HI-BRED

Hrvatska Pioneer Hi-Bred ne polaže pravo na materijale koje dajete Hrvatska Pioneer Hi-Bred (uključujući i povratne informacije i prijedloge) ili postavljate, unosite ili dostavljate na bilo koje web odredište Hrvatska Pioneer Hi-Bred ili povezanu uslugu (zajedno " Podnesci "). Međutim, slanjem, učitavanjem, unosom, pružanjem ili dostavljanjem svojih doprinosa dajete Hrvatska Pioneer Hi-Bred, i partnerskim tvrtkama pravo da koriste Vaš doprinos u vezi sa funkcioniranjem njihovog Internet poslovanja, uključujući, bez ograničenja, pravo da: kopiraju, distribuiraju, šalju, javno prikazuju, javno izvode, reproduciraju, uređuju, prevode i preuređuju Vaš doprinos; i objave Vaše ime u vezi sa takvim doprinosom.

Nikakve naknade neće biti isplaćene u odnosu na korištenje doprinosima. Hrvatska Pioneer Hi-Bred nema obavezu postaviti ili koristiti bilo kakav doprinos koji ste pridonijeli i može obrisati bilo kakav doprinos u bilo kojem trenutku prema vlastitoj diskrecijskoj odluci Hrvatska Pioneer Hi-Bred.

Objavljivanjem, postavljanjem, unosom, pružanjem ili podnošenjem svojeg doprinosa garantirate kako posjedujete ili na drugi način imate sva potrebna prava na doprinos kako je to ovdje opisano uključujući, bez ograničenja, sva prava potrebna za pružanje, postavljanje, dostavu, unos ili pružanje doprinosa.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENE ILI DOSTUPNE PUTEM INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE POGREŠKE. PROMJENE SE POVREMENO DODAJU U OVDJE SADRŽANE INFORMACIJE. HRVATSKA PIONEER HI-BRED I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU NAPRAVITI POBOLJŠANJA I / ILI IZMJENE NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRVATSKA PIONEER HI-BRED. SAVJET DOBIVEN NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRVATSKA PIONEER HI-BRED NE SMIJE SE RABITI ZA OSOBNE, MEDICINSKE, PRAVNE ILI FINANCIJSKE ODLUKE I TREBATE SE POSAVJETOVATI ODGOVARAJUĆIM STRUČNJACIMA RADI SPECIFIČNIH SAVJETA ZA VAŠU KONKRETNU SITUACIJU.

HRVATSKA PIONEER HI-BRED I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU BILO KAKVA OČITOVANJA U POGLEDU PRIKLADNOSTI, POUZDANOSTI, RASPOLOŽIVOSTI, PRAVOVREMENOSTI I TOČNOSTI INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I POVEZANIM GRAFIKAMA KOJE SE NALAZE NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRVATSKA PIONEER HI-BRED ZA BILO KOJU SVRHU , U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, SVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE SU "KAKO JEST" BEZ JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE. HRVATSKA PIONEER HI-BRED I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIM SE ODRIČU SVIH JAMSTVA I UVJETA U VEZI INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I POVEZANIM GRAFIKAMA, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH OSOBA.

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE HRVATSKA PIONEER HI-BRED I / ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI BITI ODGOVORNI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ŠTETU ILI BILO KAKVU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ODŠTETU ZA GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI, KOJI PROIZLAZE IZ ILI U BILO KAKVOJ VEZI S UPORABOM ILI IZVEDBOM INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED, IZ KAŠNJENJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED ILI POVEZANIH USLUGA, PRUŽANJA ILI USKRAĆIVANJA USLUGA, ILI IZ BILO KAKVIH INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I POVEZANIM GRAFIKAMA KOJE PRENOSE INTERNETSKE STRANICE HRVATSKA PIONEER HI-BRED WEB, ILI PROIZLAZE IZ UPORABE INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED, BILO TEMELJEM UGOVORA, NEMARA, GRAĐANSKE, OBJEKTIVNE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, ČAK I AKO SU HRVATSKA PIONEER HI-BRED I KOJI OD DOBAVLJAČA BILI UPOZNATI SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE / NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, GORNJA OGRANIČENJA NE ODNOSE SE NA VAS. UKOLIKO STE NEZADOVOLJNI BILO KOJIM DIJELOM INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED ILI S BILO KOJIM OD OVIH UVJETA KORIŠTENJA, VAŠE JEDINO PRAVO JE PRESTATI S UPORABOM INTERNETSKIH STRANICA HRVATSKA PIONEER HI-BRED.

SERVIS KONTAKT: admin@croatia.pioneer.com

 

RASKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

Hrvatska Pioneer Hi-Bred zadržava pravo, prema vlastitom diskrecijskom nahođenju, ukinuti Vam pristup internetskim stranicama Hrvatska Pioneer Hi-Bred i povezanim uslugama ili bilo kojem dijelu istih u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. OPĆENITO U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, za ovaj sporazum je mjerodavno pravo države Washington, SAD. Sporazum je u isključivoj nadležnosti i mjestu sudovanja u King County, Washington, SAD-a u svim sporovima koji nastanu iz ili u vezi sa korištenjem internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred. Uporaba Hrvatska internetskih stranica Pioneer Hi-Bred je neovlašteno u bilo kojoj jurisdikciji koja ne prihvaća sve odredbe ovih uvjeta, uključujući bez ograničenja i ovaj odlomak. Suglasni ste da korištenje ne predstavlja joint venture, partnerstvo, zaposlenje, odnosno agencijski odnos postoji između Vas i Hrvatska Pioneer Hi-Bred kao rezultat ovog sporazuma ili uporabe internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred. Postupanje Hrvatska Pioneer Hi-Bred sukladno odredbama ovog sporazuma je u skladu s postojećim zakonima i pravnim procesima i ništa u ovom Sporazumu ne umanjuje prava Hrvatska Pioneer Hi-Bred u skladu s vladinim, sudskim i zahtjevima za provedbu zakona ili uvjeta koji se odnose na Vaše korištenje internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred ili informacije koje prikupi Hrvatska Pioneer Hi-Bred s obzirom na takvu uporabu. Ukoliko se bilo koji dio ovog sporazuma se pokaže nevažećim ili neprimjenjivim sukladno odgovarajućim zakonima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odricanje od jamstva i gore navedena ograničenja odgovornosti, takva nevažeća ili neprovediva odredba će biti zamijenjena važećom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak ugovora ostaje na snazi. Osim ako je ovdje drugačije navedeno, ovaj sporazum čini cjelokupni ugovor između korisnika i Hrvatska Pioneer Hi-Bred u odnosu na internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred i zamjenjuje sve prethodne ili istodobne komunikacije i prijedloge, elektronske, usmene ili pisane, između Korisnika i Hrvatska Pioneer Hi-Bred u odnosu na internetske stranice Hrvatska Pioneer Hi-Bred. Tiskana verzija ovog sporazuma i bilo koja obavijest u elektroničkom obliku moraju biti dopuštene u sudskom ili upravnom postupku na temelju ili u svezi s ovim sporazumom u istoj mjeri, te podliježu istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i zapisi koji su izvorno generirani i održavani u tiskanom obliku. Izričita je želja stranaka da ovaj sporazum i svi povezani dokumenti budu sastavljeni na engleskom jeziku.


AUTORSKO PRAVO I OBAVIJESTI O ŽIGOVIMA:

Svi sadržaji internetskih stranica Hrvatska Pioneer Hi-Bred i / ili njegovih dobavljača su zaštićena autorskim pravima pod oznakom 2012. Sva prava zadržana.

ŽIGOVI

Imena tvrtki i proizvoda spomenuta ovdje mogu biti zaštićene robne marke njihovih vlasnika.

Primjeri tvrtki, organizacija, proizvoda, osoba ili događaja koji su ovdje prikazani su izmišljeni. Svaka veza sa bilo kojom stvarnom tvrtkom, organizacijom, proizvodom, osobom ili događajem nije namjerna ili željena.

Sva prava koja nisu izrijekom navedena pridržana su.

OBAVIJESTI I POSTUPCI ZA POKRETANJE TUŽBI ZA KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA

Sukladno Glavi 17, zakonu Sjedinjenih Američkih Država, odjeljak 512 (c) (2), obavijesti o kršenju autorskih prava temeljem američkog zakona o autorskim pravima trebaju biti poslane na imenovanog zastupnika davatelja usluga. Svi upiti koji nisu relevantni za navedeni postupak neće biti odgovoreni. Pogledajte Obavijesti i postupke za postavljanje tužbenih zahtjeva zbog kršenja autorskih prava.

 

 

 

A15E8186-4CC5-8F07-577E-0108FB1A86DD