Pioneer A DuPont Business
Hungary | Select Your Location >

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Pioneer Hi-Bred International, Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban: „DuPont Pioneer") kiemelten kezelik az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, és szeretnék tájékoztatni Önt arról, hogyan történik az információk gyűjtése, felhasználása és közzététele. A DuPont nemzetközi adatvédelmi előírásaival együttesen a jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a DuPont Pioneer gyakorlatát azon adatokkal kapcsolatban, amelyeket a DuPont Pioneer tulajdonában lévő és általa ellenőrzött webhelyeken és mobilalkalmazásokon (a továbbiakban: a „Webhely", illetve az „Alkalmazás") keresztül, illetve egyéb módon gyűjtünk, amennyiben ilyen értesítés szükséges. Azáltal, hogy személyes adatait megadja a DuPont Pioneer részére, Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket.

SZEMÉLYES ADATOK

A DuPont Pioneer által gyűjtött személyes adatok
A „személyes adatok" olyan információk, amelyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható, például:

 • név
 • levelezési cím (a számlázási és szállítási címek is)
 • telefon- vagy faxszám
 • e-mail cím
 • nem
 • születési dátum
 • hitel- és bankkártya száma
 • banki adatok, például számlaszám és fiókkód
 • adóazonosító jel, adószám
 • hivatalos azonosítószámok, például TAJ-szám
 • pénzügyi adatok hiteligénylés esetére
 • jelszavak, emlékeztető kérdések/válaszok
 • korábbi vásárlások

 

A DuPont Pioneer abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amikor Ön igénybe veszi az általunk kínált különböző lehetőségeket, például a következő esetekben:
termék vagy szolgáltatás megrendelésekor, kérés elküldésekor;

 • megvásárolt DuPont Pioneer-termék regisztrációjakor;
 • DuPont Pioneer-termékek és -szolgáltatások vásárlását célzó hitel igénylésekor;
 • áruk, szolgáltatások, előfizetések, technikai fórumok vagy egyéb kommunikációs lehetőségek a Webhelyen vagy az Alkalmazáson keresztüli regisztrációjakor;
 • versenyen, promócióban, sorsolásos játékon, jutalomprogramban, ügyfélcsoportban, felmérésben vagy más promócióban történő részvételkor;
 • blogon, fórumban történő részvételkor vagy a DuPont Pioneer vállalattal közösségi médián, illetve más elektronikus vagy digitális csatornán keresztül folytatott kommunikáció során;
 • amikor piackutatást végzünk, kiállításokon vagy más eseményeken személyesen találkozunk Önnel;
 • amikor a DuPont Pioneer vállalatnál állásra vagy hivatalos DuPont Pioneer értékesítőnek jelentkezik.

Előfordulhat, hogy az Önnel kapcsolatban összegyűjtött személyes adatokat egyesítjük a DuPont Pioneer vállalatnak megadott, más forrásokból (pl. termékregisztráció, érdeklődések vagy marketingesemények) származó személyes adatokkal. Egyesített állapotuk fennállásáig az így egyesített személyes adatokat is a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

A személyes adatok felhasználásának módja 
A személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • Az Ön kérdéseinek megválaszolása és kérései teljesítése, pl. e-mail figyelmeztetések, szöveges üzenetek és más írásbeli vagy elektronikus közlések küldése az Ön részére.
 • A Webhellyel vagy az Alkalmazással, a DuPont Pioneer feltételeinek és irányelveinek változásával kapcsolatos és/vagy egyéb adminisztratív információk küldése.
 • Az Ön vásárlásának teljesítése, például a fizetések feldolgozása, a megrendelt termék kiszállítása, a vásárlással kapcsolatos kommunikáció és a vonatkozó ügyfélszolgálati szolgáltatás biztosítása az Ön számára.
 • Az Önt esetlegesen érdeklő marketing jellegű közlések küldése, beleértve a kiállításokkal kapcsolatos információkat.
 • A DuPont Pioneer által kínált termékek és szolgáltatások vásárlását célzó hiteligénylésének kiértékelése.
 • A Webhely egyedi használhatóságának kialakítása az Ön számára személyre szabott termékek és ajánlatok megjelenítésével.
 • Sorsolásos játékokon, versenyeken és hasonló promóciókban való részvétel lehetővé tétele, valamint ezen tevékenységek adminisztrálása. Egyes ilyen tevékenységekre külön szabályok is vonatkoznak, amelyek további tájékoztatást tartalmazhatnak arról, hogyan használjuk fel és adjuk ki az Ön személyes adatait, ezért javasoljuk, hogy ezeket a szabályokat figyelmesen olvassa végig.
 • Ismerősök részére a Webhelyen vagy az Alkalmazáson keresztül történő üzenetküldési lehetőség biztosítása. Ennek a funkciónak a használatával Ön úgy nyilatkozik a DuPont Pioneer felé, hogy jogában áll ezen ismerős nevét és e-mail címét felhasználni, és ezen adatokat a DuPont Pioneer számára megadni.
 • Lehetőség biztosítása másokkal való kommunikációra és kapcsolattartásra a Webhelyen vagy Alkalmazáson (például blog, üzenőfal, üzenetküldési funkció, chat funkció, profil vagy egyéb közösségi média) keresztül.
 • Lehetőség biztosítása arra, hogy regisztráljon, és részt vegyen a DuPont Pioneer technológiai fórumain és más eseményein.
 • Az adatok felhasználhatók a DuPont Pioneer üzleti céljaira, például adatelemzés, auditok, új termékek kutatása és fejlesztése, a DuPont Pioneer webhelyének fejlesztése, a DuPont Pioneer szolgáltatásainak javítása, terepfeljegyzések, megfigyelések és receptek írása, agronómiai és farmirányítási információk gyűjtése és átadása, marketingrendezvények tervezése, a felhasználásra vonatkozó trendek meghatározása és a DuPont Pioneer promóciós kampányok hatékonyságának meghatározása.
 • Amennyiben szükségesnek vagy megfelelőnek véljük: (a) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, beleértve az Ön országától eltérő területeken érvényes jogszabályokat; (b) a jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (c) a közszféra vagy a kormányzati szervek kéréseinek megfelelően, beleértve az Ön országán kívül eső közszférát és kormányzati szerveket is; (d) a DuPont Pioneer szerződéses feltételeinek betartatása érdekében; (e) a DuPont Pioneer tevékenységének védelme érdekében; (f) a DuPont Pioneer jogainak, adatainak, biztonságának vagy vagyonának védelme, valamint az Ön és mások védelme érdekében; valamint (g) annak érdekében, hogy a DuPont Pioneer élhessen a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel, illetve csökkenthesse az esetlegesen elszenvedett károkat.

 

A személyes adatok kiadásának módja
Személyes adatai a következő feltételekkel adhatók ki:

 • DuPont vállalatcsoport tagjai között a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célokból. A DuPont és helyi leányvállalata, akivel Ön kapcsolatban áll, együttesen felelősek a közösen felhasznált személyes adatok kezeléséért.
 • Adatai kiadhatók a DuPont Pioneer vállalattal együttműködő külső szolgáltatók számára
  (pl. webhely, adatbázis és kiszolgálói szolgáltatások biztosítása, adatelemzés, kifizetések feldolgozása, rendelések teljesítése, termékforgalmazás, infrastruktúra biztosítása, IT szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-mailes szolgáltatások, hitelkártya-feldolgozás, auditálási szolgáltatások és más hasonló szolgáltatások) a szolgáltatások teljesítésének lehetővé tétele érdekében.
 • Adatai kiadhatók harmadik felek, például ügynökök, forgalmazók, kereskedők és értékesítési szakemberek részére a DuPont Pioneer-termékek és -szolgáltatások értékesítése és forgalmazása céljából, amely magában foglalhatja a marketing célú kommunikációt is.
 • Adatai kiadhatók a sorsolásos játékok, versenyek és hasonló promóciók külső szponzorainak.
 • Adatai kiadhatók az Önnek a DuPont Pioneer termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlásához hitelt kínáló külső fél számára.
 • Adatai kiadhatók olyan személyeknek, akiknek Ön a Webhelyen keresztül üzeneteket küld, az Ön azonosítása érdekében.
 • Adatai kiadhatók harmadik fél részére a DuPont Pioneer tevékenysége, eszközei vagy részvényállománya egészének vagy valamely részének átszervezésével, fúziójával, értékesítésével, közös vállalattá alakításával, engedményezésével, átruházásával vagy az azzal történő egyéb rendelkezéssel (akár csőd- vagy hasonló eljárás kapcsán) összefüggésben.
 • Amennyiben szükségesnek vagy megfelelőnek véljük: (a) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, beleértve az Ön országától eltérő területeken érvényes jogszabályokat; (b) a jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (c) a közszféra vagy a kormányzati szervek kéréseinek megfelelően, beleértve az Ön országán kívül eső közszférát és kormányzati szerveket is; (d) a DuPont Pioneer szerződéses feltételeinek betartatása érdekében; (e) a DuPont Pioneer tevékenységének védelme érdekében; (f) a DuPont Pioneer jogainak, adatainak, biztonságának vagy vagyonának védelme, valamint az Ön és mások védelme érdekében; valamint (g) annak érdekében, hogy a DuPont Pioneer élhessen a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel, illetve csökkenthesse az esetlegesen elszenvedett károkat.
 • Ön adatait kiadja a DuPont Pioneer Webhely vagy Alkalmazás olyan funkcióinak igénybevételekor, ahol lehetőség van arra, hogy kapcsolatba lépjen a DuPont Pioneer vállalattal vagy másokkal (például blog, üzenőfal, üzenetküldési funkció, chat funkció, profil vagy egyéb közösségi média). Amikor ezeket a funkciókat használja, tisztában kell lennie azzal, hogy az Ön által elküldött adatok, így a neve, tartózkodási helye és e-mail címe mindenki számára hozzáférhetővé válhat. Cégünk nem vállal felelősséget az Ön által ezen szolgáltatások keretén belül elküldött információkért, és határozottan javasoljuk, hogy ilyen funkciókon keresztül ne adjon meg kényes személyes adatokat (például egészségügyi vagy hitelkártyával kapcsolatos információkat). Ha ezeket a funkciókat használja, személyes adatai ott maradhatnak a Webhelyen vagy az Alkalmazásban akkor is, amikor Ön már nem használja a Webhelyet vagy az Alkalmazást.

 

NEM SZEMÉLYES ADATOK

Az általunk gyűjtött nem személyes adatok
A „nem személyes adatok" olyan információk, amelyek alapján az Ön személyazonossága nem állapítható meg, például:

 • böngészőinformációk
 • sütik (cookie-k), képpontcímkék és más technológiák útján gyűjtött információk
 • az Ön által megadott demográfiai és egyéb információk
 • összegzett információk
 • mezőgazdasági tevékenységéről szóló információk, korlátozás nélkül ideértve a következőket:
  • konkrét földterületre vonatkozó adatok (például GPS-koordináták, talajtípus, csapadékjellemzők, hozam, használt termékek, agronómiai megfigyelések, irányítási gyakorlat, anyagok, úgymint gyom- és rovarirtószerek, valamint műtrágyák).
 • időjárási adatok
 • az információk Önhöz való eljuttatására vonatkozó egyéni beállítások

 

A nem személyes adatok gyűjtésének módja
A DuPont Pioneer és a DuPont Pioneer külső szolgáltatói többféleképpen gyűjthetnek nem személyes adatokat; az ilyen módszerek között szerepelhetnek az alábbiak:

 • Az Ön böngészőjén keresztül: A legtöbb böngésző gyűjt bizonyos információkat. Ilyenek lehetnek például a MAC-cím, a számítógép típusa (Windows vagy Macintosh), a képernyő felbontása, az operációs rendszer verziószáma, valamint az internetböngésző típusa és verziószáma.
 • Sütik (cookie-k) használatával: A sütik teszik lehetővé, hogy egy adott webszerver adatokat továbbítson egy számítógépre nyilvántartási és egyéb céllal. A sütiket és más technológiákat többek között a következő céllal használjuk: személyre szabott tájékoztatás, a Webhelyhez való hozzáférés és használatának megkönnyítése, valamint személyre szabott marketing biztosítása. Ha nem szeretné megengedni a sütik segítségével történő információgyűjtést, a legtöbb böngészőben egyszerű módon letiltható a sütik használata. A sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy a Webhely egyes funkciói nem fognak megfelelően működni. A sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a http://www.allaboutcookies.org/ címre.
 • Képpontcímkék, webjelzők, clear GIF-ek és más hasonló technológiák használatával: Ezeket a Webhely egyes oldalain és HTML formátumú e-mailekben alkalmazzuk többek között arra, hogy nyomon követhessük a Webhely használóinak és az e-mail címzettjeinek tevékenységeit, lemérhessük a DuPont Pioneer marketingkampányainak sikerességét, és statisztikákat állíthassunk össze a Webhely használatával és a válaszadási arányokkal kapcsolatban.
 • Öntől: Ön önkéntesen megadhat olyan információkat, mint például a tartózkodási helye vagy az Ön által leginkább kedvelt kommunikációs mód. Amennyiben ez nem kapcsolódik személyes adatokhoz, az ilyen információk alapján az Ön vagy a Webhely vagy Alkalmazás más felhasználói nem azonosíthatók.
 • A személyes információk gyűjtésének fent ismertetett módjával egyező módszerekkel.
 • Információk összegzésével: Az összegzett személyes adatok alapján Ön vagy a Webhely vagy Alkalmazás más felhasználói nem azonosíthatók. (Például felhasználhatjuk a személyes adatokat arra, hogy kiszámítsuk az egy bizonyos telefonos körzetszámmal rendelkező DuPont Pioneer-felhasználók százalékos arányát.)

A nem személyes adatok használatának és kiadásának módja

Tekintettel arra, hogy a nem személyes adatok alapján az Ön személye nem azonosítható, a nem személyes adatokat bármilyen célra felhasználhatjuk, illetve közölhetjük. Egyes esetekben a nem személyes adatokat személyes adatokkal egyesíthetjük (például a nevét a földrajzi tartózkodási helyével kombinálhatjuk).

Ha a nem személyes adatokat személyes adatokkal egyesítjük (pl. a regisztráció alkalmával megadott adatait nem személyes adatokkal kombináljuk célzott, személyre szabott marketing céljából), akkor az egyesített információkat a DuPont Pioneer a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően fogja kezelni.

IP-CÍMEK

Az Ön „IP-címe" egy szám, amelyet az internetszolgáltató automatikusan rendel hozzá ahhoz a számítógéphez, amelyet Ön használ.
Az IP-címek gyűjtésének módja

Az IP-cím azonosítása és bejegyzése a DuPont Pioneer szerver naplófájljaiban automatikusan megtörténik, amikor egy felhasználó ellátogat a Webhelyre, ezzel együtt a naplófájlba bekerül(nek) a látogatás időpontja és a meglátogatott oldal(ak). Az IP-címek naplózása standard eljárás az interneten, és számos webhely végez ilyet automatikusan.

Hogyan használja fel és közli a DuPont Pioneer az IP-címeket?

A DuPont Pioneer az IP-címeket különböző célokra használja fel, például a Webhely látogatottságának számítására, szerverproblémák diagnosztizálására, a Webhely adminisztrációjára és az Ön országának megfelelő személyre szabott tartalom biztosítására. Ezen kívül az IP-címek felhasználhatók és kiadhatók mindazon célokra, amelyeket a személyes adatok esetén felsoroltunk. Felhívjuk figyelmét, hogy az IP-címeket, a szerver naplófájljait és az ezekkel kapcsolatos információkat nem személyes adatként kezeljük, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok erről másként rendelkeznek

AZ ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETRE ÉPÜLŐ HIRDETÉS

A DuPont Pioneer és a DuPont Pioneer külső szolgáltatói sütik, képpontcímkék, webjelzők, clear GIF-ek vagy hasonló technológiák segítségével követik nyomon a Webhely felhasználóinak és az e-mailek címzettjeinek tevékenységét a vállalatcsoporthoz nem tartozó webhelyeken, hogy az Ön számára személyre szabott hirdetésekkel tegyük egyénivé a Webhely használatát. Például külső szolgáltatók segítségével olyan termékeket és ajánlatokat jelenítünk meg az Ön számára, amelyek az Ön online tevékenysége alapján meghatározott preferenciáinak és érdeklődési köreinek megfelelőek.

KÜLSŐ FÉLHEZ TARTOZÓ WEBHELYEK

A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik harmadik fél által biztosított adatvédelemre, információkra vagy egyéb gyakorlatokra, és ezért felelősséget nem vállalunk; beleértve az olyan harmadik felet is, amely olyan webhelyet tart fenn, amely elérhető a Webhelyen vagy az Alkalmazásban szereplő hivatkozás útján. A hivatkozás szerepeltetése a Webhelyen vagy az Alkalmazásban nem jelenti azt, hogy a hivatkozott webhelyet a DuPont Pioneer bármilyen módon jóváhagyná.

KÜLSŐ HIRDETŐK

A DuPont Pioneer külső hirdetési vállalatokra támaszkodhat, akik a DuPont Pioneer valamely Webhelyén megjelenő hirdetéseket biztosítják. Ezek a vállalatok a Webhelyen tett látogatásával kapcsolatos információkat felhasználhatják arra, hogy az Önt esetlegesen érdeklő árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetéseket biztosítsanak Önnek. A Webhelyen található hirdetések megjelenítése során ezek a vállalatok egyedi sütiket helyezhetnek el, illetve ismerhetnek fel az Ön böngészőjében. Ha további információra van szüksége ezzel kapcsolatban, illetve szeretné tudni, hogyan tilthatja le, hogy ezek a vállalatok felhasználhassák ezeket az információkat, kérjük, látogasson el a http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp webhelyre.

BIZTONSÁG

A DuPont Pioneer megfelelő szervezeti, műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a DuPont Pioneer kezelésében lévő személyes adatokat. Sajnos az interneten vagy adattároló rendszeren keresztül történő adatátvitel esetében sosem garantálható 100%-os biztonság. Ha valamilyen okból úgy gondolja, hogy a DuPont Pioneer vállalattal való kommunikációja nem biztonságos (például ha úgy érzi, hogy a DuPont Pioneer vállalatnál vezetett bármelyik fiókját, profilját feltörték), kérjük, haladéktalanul értesítse a DuPont Pioneer vállalatot a problémáról az alábbi, „A DuPont Pioneer elérhetőségei" c. részben megadott elérhetőségeken.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS

Az Ön választási lehetőségei azzal kapcsolatosan, hogy a DuPont Pioneer hogyan használhatja fel és adhatja ki személyes adatait.

A DuPont Pioneer számos választási lehetőséget kínál Önnek azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan engedélyezi a vállalat számára az Ön személyes adatainak marketingcélra történő felhasználását és kiadását. A DuPont Pioneer-ral kapcsolatba lépve (a jelen dokumentum alján található "A DuPont Pioneer elérhetőségi" szakaszban foglaltak szerintletilthatja azt, hogy a DuPont Pioneer a továbbiakban elektronikus marketing célú üzeneteket küldjön Önnek, és kérheti, hogy személyes adatait ne adjuk át kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő harmadik félnek marketingcéllal.

Kérésének (vagy kéréseinek) a gyakorlati szempontból ésszerű időn belül igyekszünk megfelelni. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti letiltás esetén sem fogjuk tudni törölni az Ön személyes adatait azon kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő harmadik felek adatbázisaiból, akikkel a DuPont Pioneer az Ön személyes adatait már megosztotta (azaz, akiknek már rendelkezésére bocsátottuk az Ön személyes adatait, még mielőtt a fent letiltást kérte). Felhívjuk figyelmet arra is, hogy a DuPont Pioneer a marketing célú üzenetek letiltása esetén is küldhet Önnek fontos adminisztratív információkat tartalmazó üzeneteket, és ezek küldését Ön nem tilthatja le.

A személyes adatok elérésének, módosításának vagy letiltásának módja

Ha a DuPont Pioneer részére korábban megadott személyes adatait szeretné megtekinteni, korrigálni, aktualizálni, letiltani, törölni, vagy egyéb módon korlátozni kívánja azok DuPont Pioneer általi felhasználását, kérjük, hogy a jelen dokumentum alján található "Elérhetőség" szakaszban foglaltak alapján lépjen kapcsolatba a DuPont Pioneer-ral.

Kérésében egyértelműen jelölje meg, hogy milyen adatokat szeretne módosítani, jelölje meg ha szeretné személyes adatait letiltani a DuPont Pioneer adatbázisában, illetve egyéb módon közölje a DuPont Pioneer vállalattal, hogy milyen módon kívánja korlátozni személyes adatainak a DuPont Pioneer általi felhasználását. Kérésének a gyakorlati szempontból ésszerű időn belül igyekszünk megfelelni.

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

Amennyiben jogszabály hosszabb megőrzési időt nem ír elő vagy engedélyez, személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg.

A WEBHELY GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLATA

A DuPont Pioneer fontosnak tartja a gyermekek adatainak védelmét, így arra kérjük a szülőket és gondviselőket, hogy aktívan vegyenek részt gyermekeik online tevékenységeiben. A DuPont Pioneer Webhelyének vagy Alkalmazásának nem jelenti célját a tizennégy (14) éves életkor alatti gyermekek korcsoportja, és a vállalat nem gyűjt róluk tudatosan információt termékek vagy szolgáltatások értékesítése céljából. A DuPont Pioneer aktív szerepet vállal különböző oktatási programokban
(pl. tudományos és környezetvédelmi programok), ezzel támogatva az iskolákat és közösségeket.

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatait minden olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol létesítményeink vannak, illetve ahol szolgáltatóval rendelkezünk, és a DuPont Pioneer Webhely vagy Alkalmazás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a saját országán kívülre továbbítsuk, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol az Ön országától eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben.

BIZALMAS INFORMÁCIÓK

Arra kérjük, hogy a Webhelyen vagy az Alkalmazáson keresztül, illetve egyéb módon ne küldjön és ne adjon ki semmiféle bizalmas adatot a DuPont Pioneer részére (pl. faji vagy etnikai hovatartozás, politikai nézetek, vallási hovatartozás vagy egyéb meggyőződés, egészségügyi adatok, büntetett előélet vagy szakszervezeti tagság).

Az álláspályázatok esetében az adott ország vonatkozó jogszabályainak megfelelő módon a felvételi folyamat részeként kérhetjük a büntetett előéletre vonatkozó információk szolgáltatását.

A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosulhat. Kérjük, nézze meg a nyilatkozat alján található dokumentumkészítési dátumot. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai az adatvédelmi nyilatkozat új verziójának a Webhelyen vagy az Alkalmazásban történő közzétételével lépnek érvénybe. A Webhelynek vagy az Alkalmazásnak a változtatásokat követően történő használatával Ön elfogadja az adatvédelmi nyilatkozat átdolgozott verzióját.

A DUPONT PIONEER ELÉRHETŐSÉGEI

A jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével kérjük, lépjen kapcsolatba a DuPont Pioneer-ral az alábbi elérhetőségeken:

adatkezelő: Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
székhely: 2040, Budaörs, Neumann János u. 1.
telefon:+36 23 447 400
email: kapcsolat@pioneer.com

 

Copyright © 2018 PHII. Minden jog fenntartva. A DuPont ovális embléma a DuPont bejegyzett védjegye. ®, TM, SM: a Pioneer védjegyei és szolgáltatási védjegyei.

FA6F6D4A-DAC5-D11B-6453-4B8BA7D3CC30