Pioneer A DuPont Business
Hungary | Select Your Location >

 

Felhasználási feltételek

A FELHASZNÁLÓ és a Pioneer Hi-Bred Magyarország KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS

A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye a Pioneer Hi-Bred Magyarország által üzemeltetett különböző weboldalakból áll. A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye kizárólag az alábbiakban meghatározott feltételek és nyilatkozatok módosítás nélküli elfogadása esetén férhető hozzá. A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket.

                                                                                                    
A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Pioneer Hi-Bred Magyarország fenntartja a jogot webhelye hozzáférési feltételei és a kapcsolódó nyilatkozatok megváltoztatására, beleértve egyebek mellett a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használatával kapcsolatos díjakat is.


HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat (a továbbiakban: „hivatkozott webhelyek”). A Pioneer Hi-Bred Magyarországnak nincs befolyása a hivatkozott webhelyekre, és nem felelős ezek bármelyikén elhelyezett tartalmakért, beleértve többek közt az azokon található hivatkozásokat, vagy az ilyen webhelyek bármely módosítását vagy frissítését. A Pioneer Hi-Bred Magyarország nem tartozik felelősséggel semmilyen, a hivatkozott webhelyekről érkező webes közvetítésért vagy egyéb adatátvitelért. A Pioneer Hi-Bred Magyarország ezeket a hivatkozásokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és ez nem minősül a hivatkozott webhely ajánlásának, továbbá nem feltételez a webhely üzemeltetőivel való kapcsolatot.TÖRVÉNYSÉRTŐ VAGY TILTOTT FELHASZNÁLÁS

A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használatakor Ön köteles vállalni a Pioneer Hi-Bred Magyarország felé, hogy nem használja a webhelyet törvénysértő vagy a jelen feltételekben, illetve nyilatkozatokban tiltottnak minősített célra. Ön nem használhatja a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyét olyan módon, amely károsíthatja, megbéníthatja, túlterhelheti, illetve korlátozhatja azt, vagy megakadályozna bárkit a webhely használatában vagy élvezetében. Ön semmilyen módon nem szerezhet olyan információt, vagy kísérelhet meg olyan információt szerezni, amely szándékosan nem elérhető vagy szándékosan nem szerepel a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyén.A KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegőszobákat, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, egyéni weboldalakat, naptárakat és/vagy a nyilvánossággal vagy egy adott csoporttal történő kommunikációt lehetővé tévő egyéb üzenő vagy kommunikációs funkciókat (a továbbiakban együttesen: kommunikációs szolgáltatások) tartalmazhat. Ön vállalja, hogy ezeket kizárólag helyénvaló és az adott kommunikációs szolgáltatás szempontjából releváns üzenetek küldésére és fogadására, illetve ilyen anyagok kihelyezésére használja. Így Ön például vállalja azt is, hogy kommunikációs szolgáltatás használata során

·         nem rágalmaz, sérteget, zaklat, fenyeget másokat, és nem sérti meg egyéb módon mások jogait (ideértve például mások személyiségi jogait),

·         nem helyez ki, tesz közzé, tölt fel, oszt meg és terjeszt nem helyénvaló, gyalázó, rágalmazó, jogsértő, obszcén, illetlen törvénysértő témát, nevet, anyagot vagy információt,

·         nem tölt fel szellemi tulajdonjogi vagy személyiségi jogi védelem alá eső fájlokat, kivéve ha ezek joga Önt illeti/Ön rendelkezik velük, vagy az összes szükséges hozzájáruló nyilatkozatot megszerezte,

·         nem tölt fel vírust, sérült fájlokat vagy más számítógépének működését potenciálisan károsító egyéb hasonló szoftvert vagy programot tartalmazó fájlokat,

·         nem hirdet vagy ajánl fel eladásra árut vagy szolgáltatást üzleti célból, és nem tesz ilyenekre vételi ajánlatot, kivéve ha az adott kommunikációs szolgáltatás az ilyen üzenetek küldését kifejezetten lehetővé teszi,

·         Nem folytat felmérést, nem indít versenyt és piramisjátékot, továbbá nem indít vagy továbbít lánclevelet,

·         nem tölt le a kommunikációs szolgáltatás más felhasználója által elhelyezett olyan fájlt, amelyről tudja, vagy tudnia kellene, hogy legálisan nem terjeszthető ilyen módon,

·         nem törli a szerző nevének feltüntetését, nem tüntet fel hamis nevet, illetve nem törli és nem hamisítja meg a jogi vagy egyéb figyelmeztetést, a kizárólagos jogosultság jelzését, továbbá az eredetjelzést (beleértve a szoftver eredetének megjelölését),

·         nem korlátoz vagy akadályoz más felhasználót a kommunikációs szolgáltatások használatában vagy élvezetében,

·         nem sért meg bármelyik konkrét kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó etikai kódexet vagy egyéb irányelvet,

·         nem nyer ki vagy gyűjt egyéb módon másokról információt (beleértve az e-mail címet) azok beleegyezése nélkül, és

·         nem sért törvényt vagy egyéb jogi előírást.

A Pioneer Hi-Bred Magyarország nem köteles a kommunikációs szolgáltatásokat figyelemmel kísérni, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a kommunikációs szolgáltatásra kihelyezett anyagokat áttekintse, és saját belátása szerint bármilyen anyagot eltávolítson, valamint arra, hogy bármikor, külön értesítés nélkül, bármilyen okból beszüntesse az Ön hozzáférését bármely vagy minden kommunikációs szolgáltatáshoz. Továbbá a Pioneer Hi-Bred Magyarország arra is fenntartja a jogot, hogy bármely vonatkozó jogszabály, szabályozás, jogi eljárás vagy állami kérés teljesítéséhez szükséges bármely információt átadjon, illetve saját belátása szerint részben vagy egészben módosítson, ne helyezzen ki vagy eltávolítson bármely információt vagy anyagot. Járjon el körültekintően, ha bármelyik kommunikációs szolgáltatásban saját magáról vagy gyermekeiről személyazonosításra alkalmas információt közöl. A Pioneer Hi-Bred Magyarország nem szabályozza vagy ajánlja a kommunikációs szolgáltatásban található tartalmakat, üzeneteket vagy információkat, és kifejezetten kizár a kommunikációs szolgáltatásokkal és bármely kommunikációs szolgáltatás Ön általi igénybevételével kapcsolatos minden felelősséget. A vezetők és a honlap üzemeltetői nem minősülnek a Pioneer Hi-Bred Magyarország felhatalmazott szóvivőinek, és az általuk kifejtett nézetek nem feltétlenül tükrözik a Pioneer Hi-Bred Magyarország álláspontját.

A kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagokra felhasználási, többszörözési és/vagy terjesztési korlátozások vonatkozhatnak. Az anyagok letöltése esetén Ön köteles betartani ezeket.A Pioneer Hi-Bred Magyarországnak ÁTADOTT VAGY A Pioneer Hi-Bred Magyarország BÁRMELY WEBHELYÉN ELHELYEZETT ANYAGOK

A Pioneer Hi-Bred Magyarország nem igényel tulajdonjogot az Ön által neki átadott vagy a Pioneer Hi-Bred Magyarország bármely webhelyére vagy kapcsolódó szolgáltatásain elhelyezett, illetve azokra feltöltött, beillesztett vagy elküldött anyagokra (beleértve a visszajelzéseket és javaslatokat) (a továbbiakban együttesen: elküldött anyagok). Azonban az ilyen elküldött anyagok elhelyezésével, feltöltésével, beillesztésével, biztosításával vagy elküldésével Ön engedélyezi a Pioneer Hi-Bred Magyarország, ennek kapcsolt vállalkozásai és azon személyek számára, akiknek szükséges a licenc alapján felhasználási engedélyt adni (allicencia jogosultjai), hogy az Ön elküldött anyagait online vállalkozásuk működtetéséhez felhasználják, ideértve többek között az elküldött anyag másolását, terjesztését, átvitelét, nyilvános megjelenítését, nyilvános előadását, többszörözését, szerkesztését, lefordítását, újraformázását, valamint az Ön nevének az elküldött anyagával összefüggésben történő megjelentetését. Az elküldött anyagai ilyen jellegű felhasználásáért nem jár ellenszolgáltatás. A Pioneer Hi-Bred Magyarország az Ön által elküldött anyagok egyikét sem köteles kihelyezni vagy felhasználni, és ezeket saját belátása szerint bármikor jogosult eltávolítani. Elküldött anyagai kihelyezésével, feltöltésével, beillesztésével, biztosításával és elküldésével Ön felelősséget vállal azért, hogy Önt illeti az elküldött anyagaihoz fűződő összes jog, illetve Ön rendelkezik ezekkel az itt leírtak szerint, ideértve többek közt az elküldött anyagok kihelyezéséhez, feltöltéséhez, beillesztéséhez, biztosításához és elküldéséhez szükséges összes jogot.

 

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉN TALÁLHATÓ VAGY AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY ELÍRÁSOKAT TARTALMAZHATNAK. AZ ITT TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSULNAK. A Pioneer Hi-Bred Magyarország ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR FEJLESZTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉT. A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉN KERESZTÜL KAPOTT TANÁCSOK NEM KÉPEZHETIK SZEMÉLYES, ORVOSI, JOGI VAGY PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK ALAPJÁT, ÉS A KONKRÉT HELYZETÉRE VONATKOZÓ SZAKTANÁCSADÁSÉRT CÉLSZERŰ MEGFELELŐ SZAKEMBERHEZ FORDULNI.

 

A Pioneer Hi-Bred Magyarország ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM SZAVATOLJÁK A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK BÁRMELY CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT ÉS PONTOSSÁGÁT. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA BIZTOSÍTÁSA ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL TÖRTÉNIK. A Pioneer Hi-Bred Magyarország ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI EZENNEL MINDENFÉLE SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT KIZÁRNAK AZ ILYEN INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK VONATKOZÁSÁBAN, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A MÁSOK JOGAI MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT.

 

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG A Pioneer Hi-Bred Magyarország ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM TARTOZNAK KÜLÖNÖS, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY EGYÉB KÁRTÉRÍTÉST FIZETNI A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL, A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYE VAGY A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK KÉSEDELMÉVEL, A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁVAL VAGY ENNEK HIÁNYÁVAL VAGY A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉN KERESZTÜL SZERZETT BÁRMELY INFORMÁCIÓVAL, SZOFTVERREL, TERMÉKKEL, SZOLGÁLTATÁSSAL ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁVAL, VAGY A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉNEK EGYÉB HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A SZERZŐDÉSES JOGVISZONYON BELÜLI VAGY A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÖZVETETT, JÁRULÉKOS ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, A GONDATLAN MAGATARTÁSSAL OKOZOTT KÁRT VAGY A VESZÉLYES ÜZEMI FELELŐSSÉGET, TÖBBEK KÖZT A HASZNÁLATKIESÉSÉRT, AZ ADATVESZTÉSÉRT VAGY AZ ELMARADT HASZONÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A Pioneer Hi-Bred Magyarország VAGY BÁRMELY BESZÁLLÍTÓJA FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ ILYEN A KÁR VESZÉLYÉRE. MIVEL EGYES ORSZÁGOKBAN A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA NEM ENGEDÉLYEZETT A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROK TEKINTETÉBEN, ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN ESETÉBEN NEM ÉRVÉNYESEK A FENTI KORLÁTOZÁSOK. AMENNYIBEN ÖN ELÉGEDETLEN A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉNEK BÁRMELY RÉSZÉVEL VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, AZ ÖN SZÁMÁRA ELÉRHETŐ EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET AZ JELENTI, HA BESZÜNTETI A Pioneer Hi-Bred Magyarország WEBHELYÉNEK HASZNÁLATÁT.


A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS:

A HOZZÁFÉRÉS MEGSZÜNTETÉSE/KORLÁTOZÁSA

A Pioneer Hi-Bred Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor, értesítés nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyéhez és kapcsolódó szolgáltatásaihoz vagy ezek bármely részéhez. ÁLTALÁNOS A jogszabályok által megengedett mértékig a jelen megállapodás tekintetében az Amerikai Egyesült Államok Washington államának joga az irányadó, és Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használatából származó vagy azzal összefüggő összes jogvita elbírálására az egyesült államokbeli King County (Washington állam) bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használata nem engedélyezett azon országokban, amelyek jogszabályai nem teszik lehetővé valamennyi feltétel alkalmazását, beleértve többek közt a jelen bekezdést. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás vagy a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének használata nem keletkeztet megbízói-megbízotti vagy munkáltatói-munkavállalói jogviszonyt a felek között vagy teszi őket személyegyesítő társaság vagy vegyesvállalat tagjaivá. A jelen megállapodás Pioneer Hi-Bred Magyarország általi teljesítése a hatályos jogszabályoknak és jogi folyamatoknak megfelelően történik, és a jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki a Pioneer Hi-Bred Magyarország azon jogát, hogy az állami, bírósági vagy a rendészeti szervek kérésére vagy felszólítására a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyének Ön általi használata tekintetében biztosított vagy gyűjtött információt adjon át a fentiek számára. Ha a jelen megállapodás bármely része – beleértve a fenti szavatosság- és felelősségkorlátozó nyilatkozatokat – a vonatkozó jogszabályok alapján érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor ezek úgy tekintendők, mintha olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezések váltanák fel, amelyek a leginkább megfelelnek az eredeti rendelkezés szándékának, és a megállapodás többi része változatlanul hatályban marad. Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen megállapodás képezi a felhasználó és a Pioneer Hi-Bred Magyarország között a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye vonatkozásában létrejött megállapodás egészét, és a felhasználó és a Pioneer Hi-Bred Magyarország között a Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelye vonatkozásában létrejött valamennyi korábbi vagy jelenleg fennálló elektronikus, szóbeli vagy írásbeli közlés és javaslat helyébe lép. A jelen megállapodás nyomtatott változata és bármely értesítés elektronikus változata a jelen megállapodással kapcsolatos bírósági és hatósági eljárások során az egyéb eredeti, nyomtatott formában őrzött üzleti dokumentumokkal és nyilvántartásokkal azonos mértékben és feltételek mellett használható fel. A felek kifejezett kívánsága, hogy a jelen megállapodás és valamennyi kapcsolódó dokumentum angol nyelven készüljön.SZERZŐI JOGRA ÉS VÉDJEGYOLTALOMRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Pioneer Hi-Bred Magyarország webhelyén található összes tartalom a saját, illetve beszállítóit megillető szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.VÉDJEGYEK

Előfordulhat, hogy a webhelyen említett vállalat- és terméknevek egyben a jogosultjaik védjegyeinek is minősülnek. A példaként használt vállalatok, szervezetek, termékek, személyek és események nem valósak, és nem jelentenek a valós vállalatokkal, szervezetekkel, termékekkel, személyekkel vagy eseményekkel való kapcsolatot. A Pioneer Hi-Bred Magyarország a jelen megállapodásban kifejezetten nem biztosított minden jogot fenntart.ÉRTESÍTÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉS MIATTI IGÉNYEKHEZ

Az egyesült államokbeli szövetségi törvénykönyv 17. fejezetének 512(c)(2) §-a értelmében a szerzői jogi jogsértésről szóló értesítéseket a szolgáltató kijelölt megbízottjának kell elküldeni. A NEM AZ ALÁBBI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGKERESÉSEK VÁLASZ NÉLKÜL MARADNAK. Lásd az „Értesítések és eljárások szerzői jogi jogsértés miatti igények benyújtásához” című részt.

14B3F3FD-E0AB-B95E-BC5C-0550BEF97C84