Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

 

Nazwa łacińska: Ostrinia nubilalis

Gatunek eurazjatycki, obecnie jest szkodnikiem występującym powszechnie w całej Europie.  Na początku XX wieku został zawleczony również do Ameryki Północnej, dziś żeruje także w położonym na wschód od Gór Skalistych północnoamerykańskim pasie uprawy kukurydzy.  W Europie jest jednym z głównych szkodników kukurydzy.  Już jedna żerująca w łodydze larwa powoduje w plonach straty w przedziale od 5 do 8%.  Pokarmem larw są wszystkie nadziemne części kukurydzy.  W zależności od położenia geograficznego rocznie pojawia się od 1 do 3 pokoleń.  W Polsce w większości szkody powoduje jedno pokolenie, tzw.  ECB2, które w istocie jest drugim pokoleniem.  Na południu Europy w upalne lata mogą rozwijać się dwa pełne pokolenia. 

 

Celem firm DuPont i DuPont Pioneer jest wspomaganie plantatorów w znacznym ograniczeniu zagrożenia i strat powodowanych przez omacnicę prosowiankę. 

Straty ilościowe wyrządzone przez tego szkodnika są znaczne, a pogorszenie jakości plonu jest niewymierne.  W tym celu uruchomiono w 2003 roku pilotażowy program monitoringu omacnicy prosowianki, służący ograniczeniu strat oraz podniesieniu jakości i bezpieczeństwa dla konsumentów, przy zachowaniu wszelkich wymogów ochrony środowiska.  Upowszechnienie Evalio® AgroSystems pozwala na wspomaganie podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane wykorzystywane w dobrej praktyce rolniczej i w zrównoważonym stosowaniu pestycydów.  W Polsce od 2014 Evalio® AgroSystems będzie dostarczał informacji dotyczących zasięgu i nasilenia występowania omacnicy prosowianki.  Użytkownicy programu Evalio® AgroSystems będą mieli dostęp do wyników monitoringu omacnicy, tworzonego na podstawie odłowów w pułapkach świetlnych i feromonowych.  Dane te umożliwiają optymalizację terminu stosowania insektycydu Steward® 30WG w kukurydzy.  Evalio® AgroSystems jest zatem doskonałym narzędziem do wykorzystania w integrowanej ochronie kukurydzy przed szkodnikami. W celu uzyskania wsparcia należy zarejestrować się na stronie internetowej DuPont Evalio® AgroSystems:

http://evalio. dupont. com/

 

 

 

513C7BAC-FE26-B9D1-C279-88D060A05C8F