Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

Przygotowanie pola:
- Najlepsza jest orka zimowa.
- Zabiegi wiosenne ograniczyć do minimum.
- Zastosowanie agregatu uprawowego, składającego się z ciężkiej brony oraz wału strunowego, jest zupełnie wystarczające.
- Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych i kultywatorów o łapach sprężystych – narzędzia te spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuwają wierzchnią wartwę gleby, co daje opóźnione i nierównomierne wschody, dopuszczalne jedynie na glebach zlewnych.
- Umieszczenie nasion na twardym i wilgotnym podłożu oraz przykrycie cztero-, pięciocentrymetrową warstwą ciepłej gleby, to najlepsze warunki do kiełkowania i wschodów.
- Na glebach bardzo lekkich należy rozważyć możliwość uprawy uproszczonej.

 

Termin siewu:
- Gdy temperatura gleby na głębokości siewu osiągnie 8-10  C, (tj. od 15 kwietnia do 5 maja).
- Głębokość siewu: 4-5 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich (uprawa przedsiewna gleby na tej samej głębokości co siew).
- Gęstość siewu: nie za gęsto!, koniecznie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion.
- Rzadszy siew jest mniejszym błędem niż zbyt gęsty, zwłaszcza w latach suchych. Zalecana obsada roślin na hektar dotyczy ilości roślin przy zbiorze. Przy siewie należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion, uwzględniając zdolność   kiełkowania oraz ewentualne straty. Zwiększona norma wysiewu nie powinna przekraczać 5-10% oczekiwanej obsady przy zbiorze.
- Na glebach lżejszych należy przyjmować dolną granicę gęstości, na cięższych górną.
- Siać należy wyłącznie siewnikiem punktowym (pneumatycznym lub mechanicznym, rozstawa rzędów 75-80cm).

 

 

Ilość wysiewu i obsada roślin
Korzystanie z poniższej tabeli: Na losowo wybranych rzędach odmierzyć odcinek 5 m i policzyć rośliny. Następnie odszukać w tabeli obsadę na 1 hektar. Wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich rzędach całej szerokości siewnika. Pozwoli to na sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji siewnika. Korzystając z obu tabel, można precyzyjnie określić gęstość siewu i obsadę roślin na polu.

 

 

 

 

 

Nawożenie
Nawożenie powinno być odpowiednie do oczekiwanych plonów

 

 

Chłodną wiosną kondycję roślin poprawia nawożenie łatwo przyswajalnymi formami fosforu i azotu, np. rzędowo fosforanem amonu podczas siewu. Po wschodach – nawozami dolistnymi zawierającymi łatwo przyswajalny fosfor i azot oraz mikroelementy. Racjonalne nawożenie należy rozpocząć od analiz gleby, zwłaszcza pH. Niskie pH blokuje przyswajalność większości składników pokarmowych (wykres), w konsekwencji niskie plony. Skrajnie niskie pH uruchamia toksyczny dla roślin glin.

8BEE44A8-A93A-B503-E3E2-B2369A9026DE