Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

Kiła kapustnych jest chorobą roślin i chwastów krzyżowych, przenoszoną przez glebę, wywołaną przez Plasmodiophora brassicae, patogen z królestwa Protozoa, który powoduje wytwarzanie narośli na zainfekowanych korzeniach roślin.
Chorobie tej sprzyja ciepła gleba (20-24  C), o wysokiej wilgotności oraz niskie pH gleby (< 6,5), jednakże, może ona rozwijać się również poza tymi optymalnymi warunkami.
Zarażenie następuje w momencie, gdy wydzieliny z korzeni roślin gospodarzy inicjują kiełkowanie zarodników przetrwalnikowych znajdujących się w glebie, produkując zoospory (pływki). Płyną one z wodą zawartą w glebie do włośników, infekują  je i wytwarzają narośla na korzeniach.
Kiła kapustnych rozprzestrzenia się głównie w wyniku przemieszczania się gleby zawierającej długowieczne zarodniki przetrwalnikowe, które są uwalniane do gleby w momencie, gdy narośla ulegają rozpadowi.
W celu oszacowania straty plonów z powodu kiły kapustnych należy podzielić procent zainfekowanych roślin na polu przez dwa (uznając, że straty > 50% mogą wystąpić w wyniku skrajnych infekcji). Na przykład: jeśli 50% roślin jest zainfekowanych, szacuje się stratę plonów na poziomie 25%.

Pioneer Protector® Clubroot Resistance
Zagrożenie kiłą kapustnych jest znaczne w wielu rejonach Polski. Choroba ta może powodować nawet do 80% strat plonów na zakażonych polach. Cecha Pioneer Protector® Clubroot w mieszańcach rzepaku
o wysokiej wydajności:
1. Odporność na różne rasy:
- Wysoki poziom odporności na najczęściej występującą rasę – rasę 3.
- Odporna również na rasy 2, 5, 6 i 8.
2. Kontrolowanie kiły kapustnych w uprawach rzepaku:
- Kiła kapustnych jest to choroba pochodząca z gleby, zatem uprawa mieszańca rzepaku z cechą odporności na kiłę kapustnych Pioneer Protector® Clubroot Resistance nie zwiększy ryzyka powstania odporności patgena  wywołującego kiłę kapustnych.
- Właściwe zabiegi agronomiczne i sanitarne mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu i ograniczaniu rozpowszechnienia infekcji kiły kapstnych.
3. Ogranicza do minimum zakażenie ziemi:
Wysiew chronionych mieszańców rzepaku ogranicza nasilenie zakażenia kiłą kapustnych. Ważne jest zachowanie czteroletniego płodozmianu na obszarach, gdzie potwierdzono występowanie kiły kapustnych.

 

Zapobiegaj infekcji:
- Unikaj corocznych infekcji we wszystkich uprawach dzięki stosowaniu dobrej praktyki rolniczej.
- Czyść i dezynfekuj sprzęt, pojazdy oraz obuwie, zwłaszcza gdy pracowałeś na zainfekowanych polach
- Chroń glebę, aby redukować jej erozję.
- Unikaj używania słomy, siana, paszy zielonej, kiszonki i obornika pochodzących z zainfekowanych lub podejrzewanych o infekcję obszarów.
- Unikaj używania nasion z upraw (na przykład nasion pszenicy) zbieranych z zainfekowanych pól.
- Zwalczaj chwasty żywicielskie.

 

 Stosuj płodozmian:
- Stosuj płodozmian – im dłuższy płodozmian, tym lepiej.
- Kontroluj pola regularnie i z rozwagą.

 

Chroń pola:
- Siej rzepak odporny na kiłę – mieszańce Pioneer Protector® odporne na wybrane rasy sprawcy kiły kapustnych, zarówno na zainfekowanych, jak i zdrowych polach.

 

Co można zrobić, by ochronić uprawy przed kiłą kapustnych?

Wczesna identyfikacja:
- Kontroluj pola rzepaku regularnie, począwszy od późnej rozety do fazy łuszczyn jednocześnie badając korzenie roślin.
- Obszary wysokiego ryzyka występowania kiły kapustnych obejmują wjazdy na pola oraz nisko położone tereny, podmokłe, ale generalnie choroba ta może pojawić się w dowolnym miejscu.

Planowanie strategii:
- Kiłą kapustnych można kontrolować w sposób efektywny, jednakże, jeśli jest ona już obecna, przemieszcza się z glebą, z wodą bez względu na uprawiane rośliny.
- Zarządzaj zainfekowanymi polami osobno po to, by ograniczyć wzrost chwastów-gospodarzy i dezynfekuj sprzęt (koła pojazdów po pracy na zainfekowanych polach), a także zaplanuj odpowiedni płodozmian, aby utrzymać efektywność dostępnej odporności genetycznej.

B509D0B0-4B4F-632F-2602-D4728754B8E9