Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

P8201

Charakterystyka:
Typ- mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna - ziarno zbliżone do flint

- mieszaniec o doskonałych właściwościach agronomicznych w uprawie na kiszonkę 
- plonuje wysoko i stabilnie na kiszonkę
- kiszonka o bardzo wysokiej strawności ogólnej i wysokiej koncentracji energii 
- dobry wzrost początkowy, wcześnie kwitnie
- rośliny wysokie, o mocnych łodygach, z nisko osadzoną kolbą
- wysoka tolerancja na głownię guzowatą, plamistości liści i wyleganie korzeniowe

Zalecenia uprawowe:
Polecany do uprawy rejonach średniowczesnych, na dobrych i ciepłych glebach, także ciężkich,
w odpowiedniej obsadzie. Przy niedoborach opadów zaleca się redukcję obsady na ha.

 

 
979717AE-6B84-3BD1-400A-2A6D6DD21E34