Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

 

Mieszańce Optimum® AQUAmax®:

- Produkty Optimum® AQUAmax® są wprowadzane na rynek lokalny
- Wszystkie produkty testowane w doświadczeniach w Polsce
- Produkty muszą spełniać kryteria agronomiczne, by mogły być rozpowszechniane w danym regionie
- Produkty Optimum® AQUAmax®  mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka dzięki wykorzystaniu kluczowych genów rodzimych
- Bardziej rozbudowany system korzeniowy
- Intensywne kwitnienie i poprawiony efekt staygreen
- Technologia genów rodzimych

 

Wyniki produktów Optimum® AQUAmax® :
- W optymalnych warunkach wzrostu zapewniają najwyższe potencjalne zbiory  i poprawiają stabilność upraw w warunkach stresu suszy.
- Dostarczają rolnikom dodatkowych możliwości, by zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować  wydajność każdego hektara ziemi.
- Opracowane z użyciem naszego autorskiego systemu Accelerated Yield Technology (AYT™).

 

Co odróżnia produkty Optimum® AQUAmax® od innych?
Kluczowe geny rodzime poprawiające wyniki. Produkty Optimum® AQUAmax® posiadają kluczowe geny rodzime usprawniające mechanizmy związane z lepszymi wynikami w warunkach niedoboru wody. Tolerancja na suszę kontrolowana jest przez liczne geny, wpływa na nią wiele czynników środowiskowych,  np. ciepło, stres wodny i rodzaj gleby. Mechanizmy produktów Optimum® AQUAmax® obejmują kontrolę działania aparatów szparkowych, ograniczającą nadmierne zużycie wody, podtrzymanie fotosyntezy  w warunkach niedoboru wody, przetrwanie liści w warunkach stresu cieplnego i suszy (efekt staygreen). inne.

Czy mogę się spodziewać zwiększenia plonów po zasianiu produktów Optimum® AQUAmax®?
Potwierdzone licznymi badaniami i próbami praktycznymi w gospodarstwach. Dane DuPont Pioneer z roku 2012, zebrane z ponad  11250 upraw porównawczych, w których obok produktu firmy DuPont Pioneer posiano produkty konkurencyjne, wykazują przewagę produktów Optimum® AQUAmax® o 8,9% w warunkach niedoboru wody i przewagę o 1,9% w przypadku plonów w warunkach sprzyjających. Szeroko zakrojone doświadczenia i uprawy porównawcze prowadzone w gospodarstwach potwierdzają lepsze wyniki zaobserwowane w trakcie badań.

Jak można przedstawić szczegóły cech agronomicznych produktów Optimum® AQUAmax®?
Działanie totalne.Podstawą wyróżnienia jest podejście do zarządzania intensywnymi systemami plonowania, opracowane specjalnie dla produktów Optimum® AQUAmax®. Podejście do systemów Optimum® AQUAmax® uwzględnia wszystko: od doboru mieszańców pod kątem dojrzewania, przez obróbkę nasion, daty siewu, odległości między rzędami, głębokość siewu, sposób uprawy pola, po zarządzanie substancjami odżywczymi i pozostałościami po zbiorach.

Przy jakich gęstościach siewu produkty Optimum® AQUAmax® dają najlepsze wyniki?
Zwiększona stabilność przy większych gęstościach.Doświadczenia ze zwiększona obsadą doprowadziły do wniosku, że produkty Optimum® AQUAmax®wykazują wysoką stabilność nawet przy dużych gęstościach siewu i różnorodnych warunkach środowiskowych. Obecne doświadczenia wskazują, że zalecana jest standardowa obsada pola, zwiększona o 2000 roślin na hektar. Setki hodowców w zachodnim pasie kukurydzianym przeprowadziły próby z dzielonym siewem w różnorodnych środowiskach i przy zróżnicowanych systemach produkcyjnych. Wyniki dowodzą, że gdy genetyka współpracuje z zarządzaniem, hodowca może zoptymalizować potencjał zwrotu ze swojej inwestycji.


Czy produkty Optimum® AQUAmax® wymagają dodatkowych/zmienionych programów nawożenia?
Zależnie od założonych plonów.Pioneer zaleca dobór programu nawożenia w oparciu o docelowy poziom plonów. Produkty Optimum® AQUAmax® stwarzają możliwość zwiększenia obsady roślin, co daje większe możliwości podniesienia docelowego poziomu plonów; poziom nawożenia należy odpowiednio dostosować. Bardziej szczegółowe zalecenia odnośnie zarządzania w danym regionie można uzyskać, kontaktując się z promotorem firmy Pioneer..


Czy istnieją ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów Optimum® AQUAmax® na rynek lub stosowania ich jako paszy?
Produkty Optimum® AQUAmax® posiadają kluczowe geny rodzime, zatem nie istnieją żadne ograniczenia poza wynikającymi z właściwości technologicznych każdego produktu. Produkty te zostały dopuszczone do użytku w Europie i innych państwach na świecie. Nie zawierają one żadnych cech transgenicznych (GMO), które uniemożliwiałyby podawanie ich zwierzętom jako paszy. Pamietajmy jednak, że w przypadku skrajnej suszy i wysokich temperatur produkty Optimum® AQUAmax® nie zastąpią wody, która jest niezbędna do uzyskania plonu.


 

 
6973A853-0471-63E3-8FC6-FF7B91B668F5