Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

Pioneer® 11AFT to nowatorski dodatek mikrobiologiczny, który został specjalnie opracowany dla kiszonek z lucerny.  Dzięki rewolucyjnej „technologii włókna”, stworzonej przez DuPont Pioneer, 11AFT to jedyny produkt mikrobiologiczny, który został przygotowany w celu optymalizacji parametrów przechowywania kiszonki przy równoczesnym ulepszaniu wartości odżywczych i energetycznych. Dzięki synergicznemu działaniu wybranych mikroorganizmów wyselekcjonowanych przez Pioneer® 11AFT nie tylko przyspiesza oraz usprawnia proces zakwaszania lucerny zawartej w silosie, ale i zwiększa stabilność tlenową otwartej pryzmy oraz skarmianej kiszonki. Poza tymi ważnymi funkcjami, 11AFT działa aktywnie w okresie przechowywania paszy w taki sposób, aby włókno w niej zawarte było maksymalnie strawne, dzięki czemu wydajność paszy jest większa.

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11AFT
11AFT zawiera specjalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, mnożących się w kiszonce zawartej w silosie, wytwarzając ciągle dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które podczas przebywania w pryzmie zmieniają strukturę ścianki komórkowej, przerywając wiązania między ligniną i celulozą. Działanie powyższych enzymów odbywa się przez cały okres przechowywania i skupia się na zgromadzonej ligninie znajdującej się na ściance komórki. Enzymy zmieniają strukturę ligniny, która traci swoją zwartość. W taki sposób bakterie obecne w żwaczu zwierząt mogą przyswoić w szybszym tempie odsłonięte od ligniny włókno zawarte w paszy. Rezultatem tego procesu biochemicznego jest wzrost strawności włókna NDF w ciągu 48 godzin na poziomie pomiędzy 2 a 6 %, ze zwiększeniem dawki dostępnej energii przeznaczonej do produkcji mleka lub mięsa. Poza wyżej opisaną zdolnością, Pioneer® 11AFT zawiera szczep bakterii Lactobacillus plantarum specjalnie przystosowany do lucerny. Dzięki temu dodatek ten pozwala ulepszyć parametry przechowywanej pryzmy, poprzez redukcję wzrostu temperatury, również w czołowej części,i równoczesne przedłużenie stabilności tlenowej kiszonki. Pozwala to maksymalnie ograniczyć utratę energii, ale przede wszystkim zredukować degradację białek zawartych
w lucernie, zapewniając niezmienną jakość paszy. W ten sposób możliwe jest zminimalizowanie konieczności zastosowania dodatków białkowych.

E866268F-9435-6995-F34C-7882D92F3BCB