Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

 

Pioneer 11GFT to nowatorski i nowoczesny dodatek mikrobiologiczny służący do konserwacji kiszonek z traw. Dzięki wyjątkowej „technologii trawienia włókna”, opracowanej przez Pioneer, preparat 11GFT to jedyny dodatek, który uczestniczy w procesach fermentacji we wnętrzu silosu, gwarantując lepsze zakwaszenie z dłuższą stabilnością tlenową i zwiększając wartość odżywczą kiszonki. 11GFT to produkt opracowany specjalnie dla kiszonek z traw, zwłaszcza życicy wielokwiatowej, pszenżyta, jęczmienia, pszenicy, sorgo i żyta. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym szczepom pałeczek mlekowych, preparat gwarantuje zachowanie wysokiej jakości zakiszanych roślin z szybszym zakwaszeniem i ulepszonym profilem fermentacyjnym. Szczep bakterii Lactobacillus buchneri, znajdujący się w składzie preparatu 11GFT, wytwarza specjalne enzymy, które przerywają wiązania między ligniną i celulozą, zwiększając tym samym strawność włókna i polepszając wartość odżywczą paszy objętościowej. Ponadto, możliwość zmniejszenia stopnia zjawiska zdrewnienia ścianki– komórkowej oznacza z jednej strony przedłużenie okresu zbioru traw, a z drugiej ograniczenie spadku jakości, w przypadku opóźnionych zbiorów ze względu na niesprzyjające warunki meteorologiczne.


ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11GFT
Szczep bakterii Lactobacillus buchneri LN40177 zawarty w Pioneer 11GFT wytwarza dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które podczas przebywania w pryzmie zmieniają strukturę ścianki komórkowej, łamiąc wiązania między ligniną i celulozą. Dzięki temu działaniu osady z ligniny, które chronią i utwardzają ściankę komórki otwierają się, umożliwiając bakteriom, obecnym w żwaczu, wykorzystanie części włókna, które w normalnych warunkach byłoby niedostępne. Końcowy rezultat to wzrost strawności włókna NDF, przy jednoczesnym wzroście energii dostępnej dla zwierzęcia do produkcji mięsa i mleka.
Ponadto Pioneer 11GFT – poza rozkładaniem włókna – pełni dwie ważne funkcje:
– skraca czas fermentacji i umożliwia szybszy spadek pH zakiszanej masy, począwszy od wczesnego etapu konserwacji, zapewniając możliwość dłuższego przechowywania składników  odżywczych.
 – zwiększa stabilność tlenową otwartej  pryzmy, wytwarzając specjalny profil lotnych kwasów tłuszczowych, będących w stanie zahamować rozwój drożdży, pleśni i szkodliwych kolonii drobnoustrojów.

 

5B679313-AB1F-BE08-0CE0-D1A288FD52B9