Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

Inokulanty Pioneer® 11C33, 11G22  z technologią stabilizacji tlenowej Rapid React™ są przełomowym osiągnięciem w zakresie zintegrowanych rozwiązań żywieniowych. Innowacja ta zapewnia pełną stabilizację kiszonki w ciągu zaledwie siedmiu dni. Podobnie jak wszystkie pozostałe inokulanty Pioneer, produkty 11C33, 11G22  pomagają maksymalizować wartość paszy.

Technologia stabilizacji tlenowej Rapid React™, która została
potwierdzona w wielu badaniach i testach, zapewnia:
• szybszą stabilizację tlenową kiszonki, której efektem jest stabilna pasza w ciągu zaledwie 7 dni,
• stabilność silosów oraz przedłużony czas ich użytkowania
• nowy szczep bakterii L. buchneri (zgłoszenie patentowe),
• zwiększoną efektywność fermentacji, minimalizującą straty suchej masy i umożliwiającą dostęp do paszy z wielu ścian wybierania. Zmniejszone  psucie kiszonki na górze i na dnie silosu.lub pryzmy,

 

 

Inokulanty Pioneer 11C33 i 11G22 z technologią stabilizacji tlenowej Rapid React™ umożliwiają szybszy dostęp
do pełnowartościowej kiszonki oraz maksymalną elastyczność w zarządzaniu zapasami paszy.
Więcej informacji udzielą lokalni przedstawiciele handlowi Pioneer lub specjaliści ds. żywienia zwierząt hodowlanych Pioneer.

07E9583C-088B-3B67-E82B-38C51D192E79