Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

Warunk korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej
 
Witamy na naszej stronie internetowej. Pioneer udostępnia Państwu zawartość tej strony na podanych poniżej warunkach. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację niżej wymienionych warunków.
W razie pytań dotyczących tych warunków proszę zwrócić się do firmy Pioneer.

Informacje
Pioneer zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub zmiany informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej według własnego uznania i bez konieczności uprzedniego informowania.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i filmy zawarte na tej stronie, jak również ich rozmieszczenie na naszej stronie internetowej, podlega ochronie praw autorskich i innych ustaw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Każde zastosowanie wykraczające poza zakres dozwolony prawem autorskim jest niedozwolone bez naszej zgody i będzie ścigane. Dotyczy to zwłaszcza powielania, tłumaczenia, mikrofilmowania oraz przetwarzania w systemach elektronicznych.

Marki
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe umieszczone na naszych stronach internetowych podlegają ochronie na mocy przepisów o ochronie marki. Dotyczy to zwłaszcza marek Pioneer, tabliczek znamionowych, logo firmowych i symboli. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, marki zastosowane na naszych stronach stanowią własność intelektualną E. I. DuPont de Nemours and Company. Wykorzystanie tych marek jest niedozwolone bez pisemnej zgody firmy Pioneer.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów
Pioneer udostępnia informacje na temat globalnej i lokalnej działalności firmy Pioneer, które niekoniecznie dotyczą każdego użytkownika i nie obowiązują w każdym miejscu pobytu. Fakt, iż produkty, programy lub usługi firmy Pioneer znajdują się na niniejszej stronie, nie oznacza, iż produkty, programy lub usługi te są dostępne w kraju każdej osoby odwiedzającej tę stronę bądź iż Pioneer informuje o ich wprowadzeniu w danym kraju. Proszę spytać osoby wyznaczonej do kontaktu w lokalnym oddziale o dalsze informacje na temat dostępności produktów w danym kraju.

Gwarancja
Wszelkie zdjęcia, teksty, ceny i inne prezentacje umieszczone na tej stronie mają charakter niezobowiązujących informacji i zostały zebrane i umieszczone przez firmę Pioneer z zachowaniem najwyższej staranności. Pioneer nie może jednak udzielać gwarancji na prawidłowość, kompletność i aktualność informacji zawartych na stronie i wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z tej strony internetowej, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania bądź z rażącego zaniedbania. Pioneer nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za bezpośrednie, pośrednie, nietypowe, powstałe przypadkowo i inne szkody następcze oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające bądź związane z odwiedzaniem niniejszej strony internetowej, w tym również za utratę zysku, zakłócenia przebiegu działalności gospodarczej i utratę programów lub danych elektronicznych.
 
Wykluczona jest również odpowiedzialność dotycząca zbywalności produktów, ich przydatności do określonych celów bądź kwestii naruszenia prawa i patentów lub innych praw osób trzecich

Linki zewnętrzne
Pioneer oferuje osobom odwiedzającym niniejszą witrynę internetową wskazówki i linki do innych stron. Kilka linków umieszczonych na tej stronie może prowadzić do stron znajdujących się na serwerach podmiotów trzecich, na które Pioneer nie ma wpływu. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, wskazówki te i linki są oznaczone następującym symbolem:   . Pioneer nie odpowiada za treści i ich dostępność na stronach internetowych podmiotów trzecich.
 
Umieszczanie w Internecie linków do tej strony, włączając w to framing (przedstawienie w alternatywnej formie), mirroring (kopiowanie zasobów strony) i deep-linking (umieszczanie głębokich odnośników do strony) jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną zgodą firmy Pioneer.

Impressum
 
PIONEER HI-BRED NORTHERN EUROPE
SALES DIVISION GMBH
Oddział w Polsce
Ul. Wybieg 6
61-315 Poznań
 
Tel.:  61 816 20 68
Faks:  61 657 19 51
 
KRS: 0000248863
NIP: PL2090000475

4F994596-45F1-D415-8E22-B262F87FE6E8