Pioneer A DuPont Business
Romania | Select Your Location >

 

Boli la porumb

 
   Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor de porumb - Gibberella zeae

  
Simptome. Plantele de porumb sunt atacate, în toate fazele de vegetaţie. Atacul se manifestă frecvent pe tulpini şi ştiuleţi. Tulpinile ataca-te au internodiile colorate iniţial în galben, apoi în brun. Măduva tulpinii este descompusă şi, de regulă, capătă o culoare roşiatică. Pe ştiuleţi apare un mucegai roşiatic, care începe de la vârf. Facultatea germinativă a boabelor de porumb atacate este redusă. Porumbul atacat este toxic.

 

 
   Pătarea cenuşie a frunzelor de porumb - Setosphaeria turcica

   Simptome.
Pe frunzele plantelor atacate apar pete mari (4 -10 cm), galbene-cenuşii, înconjurate de o margine mai închisă. Petele sunt izolate sau confluente şi acoperă uneori întreaga suprafaţă a limbului. În dreptul petelor, se formează sporulaţia brună-cenuşie, alcătuită din conidioforii şi conidiile ciupercii. Ţesuturile atacate se necrozează şi frunzele se sfâşie

   Taciunele prafos - Sorosporium holci-sorghi 

Simptome: boala se manifestă pe inflorescenţele femele (ştiuleţi), pe cele mascule (panicule), cât şi pe mugurii axilari. Primele simptome devin evidente la apariţia inflorescenţelor, care pot fi atacate parţial sau total, în locul lor formându-se pungi-negricioase pline de fructificaţiile ciupercii. La ştiuleţii total atacaţi masa de spori este îmbrăcată în pănuşi, ştiuleţi căpătând o formă ovoidă sau globuloasă. 


   Putregaiul uscat al stiuletilor -  Nigrospora oryzae (Khuskia oryzae)

 Simptome: Ciperca atacă în câmp, știuleeții care nu sunt bine înveliti în pănuși în fazade maturare a acestora, sau pe cei mai dezveliți de către ciori. Știuleții atacați prezintă un putregai uscat al rahisului ceea ce îl face să fie sfărâmicioși. Boabele de pe știulete "joacă" în alveole, nu pot fi separate mecanic, iar la baza lor și in rahis se observă o colorație cenușie produsă de spori negri, ca sunt în numar foarte mare.

 
 
   Rugina porumbului

Este o boală frecventă şi la noi în ţară.

   Simptome.
Începând din luna august, pe frunzele de porumb (Zea mays) apar uredosori dispersaţi epifil şi hipofil, în direcţia nervurilor, având culoare brună-deschis.giţi şi sunt aşezaţi pe ambele feţe foliare. Iniţial, teleutosorii sunt acoperiţi de epidermă.

 
   Tăciunele comun - Ustilago maydis

Simptome. Pe suprafaţa organelor supraterane (ştiuleţi, panicul, tulpină, frunze) ale plantelor, uneori şi pe rădăcinile adventive, se formează pungi pline cu teliospori. Aceste pungi sunt iniţial acoperite cu o membrană argintie-albicioasă. Atacul pe ştiuleţi determină scăderea considerabilă a producţiei de ştiuleţi

2E4F225D-06C8-3E7C-BA56-CDE3537AFFC2