Pioneer A DuPont Business
Romania | Select Your Location >

 

Tehnologia de cultură

Elemente tehnologice pentru o cultură de soia reușită

Plante premergătoare: cereale păioase (recomandat), sfecla pentru zahăr, porumb. A nu se cultiva după: floarea soarelui, alte leguminoase (inclusiv soia).

Lucrările solului: arătura de toamnă este recomandată doar atunci când condițiile pedoclimatice sunt foarte favorabile executării acestei lucrări (fără bolovani sau curele). Este recomandată lucrarea cu Tiger sau cu orice alt utilaj combinat care să afâneze solul pe adâncimea de min. 25 cm, dar care să lase solul suficient de tasat pentru refacerea capilarității. Aceste lucrări trebuie făcute imediat după ce planta premergătoare eliberează terenul, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

Pregătirea patului germinativ: mobilizarea solului cu combinator prevazut cu tăvălugi inelari și nivelatoare. Se poate face imediat după lucrarea de bază dacă semănatul se va efectua cu o semănătoare de precizie cu discuri sau în preziua semănatului în celelalte cazuri.

Fertilizarea: pentru producții de peste 4,5 tone/ha, trebuie să asigurăm 80-90 kg/ha s.a. N; 55-50 kg/ha s.a. P; 35-45 kg/ha K; 55-60 kg/ha s.a. S. Fertilizarea de bază (după arătură și înainte de discuit/combinator sau aplicat cu Tiger) trebuie să asigure 20% din cantitatea totală de N, 20% din cantitatea de S și 100% din cantitatea de P și K. Se pot folosi îngrășăminte complexe ca 18:46, 20:20:20, etc. iar pentru sursa de sulf îngrășăminte chimice ca Sulfatul de Amoniu. Primăvara la pregătirea patului germinativ: 60% din Azot (Azotat de amoniu/Uree/Sulfat de amoniu), restul de 20% N se va aplica odată cu semănatul. Dacă dispunem de irigație este de recomandat a se aplica prin fertigare 30% din cantitatea de N, care nu se va mai aplica la pregătirea patului germinativ.

Semănatul: sămânța trebuie să fie certificata (C1), de cea mai bună calitate, tratată cu Nitragin Bac Soia înainte de semănat și ferită de razele solare. Atenție! Pentru pregătirea soluției de Nitragin Bac Soia se va folosi apă liberă de clor. Perioada optimă de semănat este atunci când la adâncimea de semănat avem cel puțin 12 grade Celsius (după data de 15 Aprilie).

Densitatea de semanat: 55-65 boabe germinabile/ m2, adâncimea de semănat 4-6 cm, norma de sămânță 80-110 kg/hectar, distanța între rânduri recomandată 40 cm, 55 cm sau 70 cm.

Întreținerea culturii: dacă pregătirea patului germinativ a fost făcută din toamnă, primăvara înainte de semănat se poate face o erbicidare cu Glyphosat 1 l/ha, + S Metolaclor 1.5 kg/ha + Metribuzin 0.24 Kg/ha. Ca si erbicide preemergente se mai pot folosi: Dimetenamid - P 0.8-1.2 l/ha, Flumioxazin 0.09 kg/ha. În postemergență, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate, recomandăm: Tifensulfuron-metil 0.024 kg/ha, Imazamox 1 l/ha. Momentul aplicării este atunci când buruienile sunt în faza de rozetă. Combaterea buruienilor monocotiledonate în vegetație se poate face cu: Quizalofop-P-Etil 0.75 l/ha, Cletodim 1-1.5 l/ha, Fluazifop- P-Butil 1-1.5 l/ha.

Combaterea bolilor: Picoxistrobina + ciproconazol, Mancozeb + Mefenoxam (Peronosporamanshurica), Tiofanatmetil (arsura bacteriană).

Combaterea dăunătorilor: acarianul roșu, molia păstăilor de soia, Helicoverpa armigera. Se vor folosi următoarele produse: Cipermetrin 0.025 kg/ha, Hexitiazox 0.04 kg/ha, Clorantraniliprol.

Recoltarea: se va face ținând cont de umiditatea STAS de 14%.

3135F456-009F-32E0-040A-1E30871F6012