Pioneer A DuPont Business
Romania | Select Your Location >

 

Termeni de folosire

Termeni de utilizare Pioneer
BINE AŢI VENIT PE ACEST SITE WEB. PIONEER VĂ OFERĂ ACEST SITE SUB REZERVA URMĂTORILOR TERMENI ŞI CONDIŢII („Termenii"). PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI FIECARE DINTRE ACEŞTI TERMENI PREZENTAŢI ÎN CONTINUARE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ORICARE DINTRE ACEŞTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAŢI ACEST SITE. DACĂ AVEŢI ORICE ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ACEŞTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI PIONEER.

Restricţii generale de utilizare
Pioneer sau terţii care acordă drepturi companiei Pioneer deţin toate drepturile, titlurile şi interesele în şi asupra materialelor de pe acest Site, care sunt  lucrări cu drepturi de autor ale Pioneer sau ale acestor terţi. Pioneer vă acordă o licenţă limitată, personală, neexclusivă şi netransferabilă pentru a utiliza şi a afişa materialele exclusiv pe computerul dvs. personal şi doar în scopurile asociate cu interacţiunea dvs. cu acest site web al Pioneer. Cu excepţia celor declarate în prezentul, nu aveţi niciun drept de a copia, descărca, afişa, realiza, reproduce, distribui, modifica, edita, schimba sau mări oricare material în orice manieră. Această licenţă limitată încetează în mod automat, fără notificare către dvs., în cazul în care încălcaţi oricare dintre aceşti Termeni. În momentul încetării, trebuie să distrugeţi imediat orice materiale descărcate şi imprimate. Nu aveţi niciun drept, titlu sau interes (şi niciun drept de autor, marcă înregistrată sau alt drept de proprietate intelectuală) în sau asupra Site-ului sau oricăror materiale şi sunteţi de acord să nu folosiţi tehnici de „frame" sau „mirror" asupra Site-ului, oricărui material conţinut de sau accesibil în acest Site sau în orice alt server sau dispozitiv de Internet fără autorizarea prealabilă în scris a Pioneer.

Pioneer nu monitorizează în mod regulat postările dvs. pe Site, însă îşi rezervă acest drept. Totuşi, în eforturile noastre de a promova normele de conduită în comunitatea Internetului, dacă se aduce la cunoştinţa Pioneer o utilizare necorespunzătoare a Site-ului sau a oricăror Servicii ale acesteia, Pioneer va răspunde prin orice modalitate considerată corespunzătoare de Pioneer, în propria discreţie. Admiteţi faptul că Pioneer va avea dreptul de a raporta autorităţilor de aplicare a legii orice acţiuni care pot fi considerate ilegale, precum şi orice rapoarte pe care le primeşte cu privire la un astfel de comportament. La cerere, Pioneer va coopera din toate punctele de vedere cu agenţiile de aplicare a legii în orice investigaţie a unei activităţi ilegale presupuse pe Internet.

Disponibilitatea
Pioneer deţine mai multe site-uri web care oferă produse, servicii, conţinuturi şi alte funcţionalităţi diverse (împreună „Serviciile") în regiuni specifice la nivel internaţional. Serviciile oferite într-o regiune pot diferi de cele din alte regiuni, având în vedere disponibilitatea, legile locale sau regionale, expedierea şi alte motive. Pioneer nu oferă garanţii sau declaraţii conform cărora un utilizator dintr-o regiune poate obţine Serviciile din site-ul Pioneer într-o altă regiune şi Pioneer poate anula o comandă a utilizatorului sau poate redirecţiona un utilizator în site-ul pentru regiunea utilizatorului respectiv, dacă un utilizator încearcă să comande Serviciile oferite pe un site dintr-o altă regiune.

Informaţiile pe care Pioneer le publică pe World Wide Web pot conţine referinţe sau trimitere la alte referinţe la produsele, programele şi serviciile Pioneer, care nu sunt anunţate sau disponibile în ţara dvs. Aceste referinţe nu implică faptul că Pioneer intenţionează să anunţe aceste produse, programe sau servicii în ţara dvs. Consultaţi persoanele de contact Pioneer locale pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile care pot fi disponibile pentru dvs.

Interacţiunea şi Legăturile Terţilor către Site-urile Terţilor
În cursul utilizării Site-ului, puteţi intra în corespondenţă cu, puteţi cumpăra bunuri şi/sau servicii de la, sau puteţi participa la promoţii ale agenţilor de publicitate sau membrilor sau sponsorilor Site-ului. Dacă nu se declară altfel, orice asemenea corespondenţă, reclamă, achiziţie sau promoţie, care include livrarea şi plata bunurilor şi/sau serviciilor, precum şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau declaraţii asociate cu această corespondenţă, achiziţie sau promoţie sunt exclusiv între dvs. şi terţul respectiv. Sunteţi de acord că Pioneer nu are nicio răspundere, obligaţie sau responsabilitate pentru orice asemenea corespondenţă, achiziţie sau promoţie dintre dvs. şi orice asemenea terţ.

Acest Site poate avea legături cu alte site-uri pe World Wide Web, care nu se află sub controlul sau nu sunt menţinute de Pioneer. Aceste legături nu constituie o susţinere din partea Pioneer a oricăror asemenea site-uri. Admiteţi faptul că Pioneer vă furnizează aceste legături doar ca un beneficiu şi sunteţi de acord că Pioneer nu este responsabilă pentru conţinutul sau legăturile afişate pe aceste site-uri la care puteţi fi trimis.

Renunţarea la Garanţii
Utilizaţi acest Site pe propriul risc. Acest Site poate include neconformităţi sau erori, care pot afecta calitatea materialelor de pe Site. Materialele nu au fost verificate sau autentificate de Pioneer independent, integral sau parţial. Pioneer nu garantează corectitudinea sau oportunitatea materialelor. Pioneer nu are nicio răspundere pentru orice erori sau omisiuni din materiale, fie furnizate de Pioneer, fie de terţi.

ACEST SITE VĂ ESTE FURNIZAT ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ, FĂRĂ GARANŢII. PIONEER, PENTRU SINE ŞI ORICE TERŢ CARE FURNIZEAZĂ MATERIALE, SERVICII SAU CONŢINUTURI ÎN ACEST SITE WEB, NU OFERĂ DECLARAŢII SAU GARANŢII CU PRIVIRE LA SITE, INCLUZÂND, FĂRĂ CA ENUMERAREA SĂ FIE LIMITATIVĂ, LA CALITATEA, CARACTERUL ADECVAT, REAL, CORECT SAU COMPLET AL ORICĂROR MATERIALE, INFORMAŢII, PRODUSE SAU SERVICII CONŢINUTE ÎN SITE. SE RENUNŢĂ PRIN PREZENTUL LA TOATE CONDIŢIILE, DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE, FIE EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUZÂND ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, CARACTER CORESPUNZĂTOR ÎNTR-UN SCOP PARTICULAR, SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢILOR. PIONEER NU VA FI RESPONSABILĂ FAŢĂ DE DVS. SAU DE ORICE TERŢ PENTRU ORICE DAUNE DE ORICE NATURĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ CA ENUMERAREA SĂ FIE LIMITATIVĂ, DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTE, SECUNDARE SAU PUNITIVE, CARE INTERVIN DIN SAU SUNT CONECTATE CU ACEST SITE, INCLUSIV, FĂRĂ CA ENUMERAREA SĂ FIE LIMITATIVĂ, UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE SAU IMPOSIBILITATEA DVS. DE A UTILIZA SITE-UL, CHIAR DACĂ PIONEER A FOST ANUNŢATĂ ANTERIOR DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.
Excepţie pentru cetăţenii UE: DACĂ SUNTEŢI REZIDENŢI AI UNIUNII EUROPENE, PIONEER NU EXCLUDE SAU NU ÎŞI LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA PENTRU DECES SAU ACCIDENT PERSONAL CE REZULTĂ DIN NEGLIJENŢĂ. 

Neconformităţi sau Erori
Descrierile, imaginile şi alte reprezentări ale produselor de pe acest site pot conţine neconformităţi sau erori. Pioneer nu oferă garanţii sau declaraţii cu privire la conformitatea sau integralitatea oricăror asemenea informaţii.

În plus, preţurile şi disponibilitatea produselor de pe acest site se pot schimba fără notificare către dvs. în orice moment, în propria discreţie a Pioneer.

Pioneer va avea dreptul de a refuza sau de a anula orice comenzi efectuate pentru produsul listat la preţul incorect. Pioneer va avea dreptul de a refuza sau de a anula orice asemenea comenzi, indiferent dacă acea comandă a fost confirmată şi dacă suma a fost percepută din cardul dvs. de credit. În cazul în care suma a fost deja percepută din cardul dvs. de credit pentru achiziţie şi comanda dvs. este anulată, Pioneer va emite cu promptitudine un credit în contul cardului dvs. de credit cu suma percepută.

Mărci înregistrate
PIONEER, simbolul trapezoidal, Technology That Yields®, precum şi toate celelalte produse sau servicii marcate cu TM, SM sau ® sunt mărci înregistrate, mărci de servicii sau mărci comerciale sau mărci de servicii înregistrate ale Pioneer Hi-Bred International, Inc. Mărcile înregistrate şi mărcile de servicii ale Pioneer nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este un produs sau serviciu al Pioneer.

Revizuiri ale Termenilor de Utilizare 
Pioneer poate revizui aceşti Termeni în orice moment, fără notificare, prin actualizarea acestei postări. Utilizarea în continuare a acestui Site, ulterior efectuării modificărilor reprezintă acceptarea  de către dvs. a acestor Termeni revizuiţi.

Activităţi neautorizate 
Transmiterile şi utilizarea neautorizată a oricăror materiale conţinute în acest Site pot încălca legile privind dreptul de autor, legile privind mărcile înregistrate, legile privind informaţiile cu caracter personal şi publicitatea, anumite statute şi regulamente privind comunicările, precum şi alte legi şi regulamente aplicabile. Sunteţi unicul responsabil pentru acţiunile dvs. sau pentru acţiunile oricărei persoane, care utilizează numele de utilizator şi/sau parola dvs.. Astfel, veţi despăgubi Pioneer şi oficialii, directorii, angajaţii, afiliaţii, agenţii, persoanele care acordă licenţa şi partenerii de afaceri ai acesteia şi îi veţi ţine nevinovaţi de şi împotriva oricăror şi tuturor costurilor, daunelor, răspunderilor şi cheltuielilor (inclusiv onorariile avocaţilor) suportate cu privire la, ca urmare a sau în scopul evitării oricărei revendicări sau cereri de la un terţ, faţă de care utilizarea de către dvs. a Site-ului sau utilizarea Site-ului de către orice persoană care utilizează numele de utilizator şi/sau parola dvs. (inclusiv, fără ca enumerarea să fie limitativă, participarea dvs. în zonele de postare sau transmiterile dvs.) încalcă orice lege sau regulament aplicabil sau drepturile oricărui terţ. 
 
Detalii privind compania şi publicarea web 

PIONEER HI-BRED ROMANIA S.R.L.
DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI ŞI MARKETING ()
ADRESA: DN2, KM. 19.7, Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa.
Tel.: +4021 / 303 53 00
Fax: +4021 / 303 53 01
RC: J23/2841/2007
CUI: RO 22642567

A6E0A716-ED93-E079-3878-349FCB4E339F