Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Dijagnosticiranje-Vodič kroz probleme u razvoju

 

Ovaj vodič je zamišljen kao pomoć proizvođačima u identifikovanju uzroka nepravilnog rasta i razvoja kukuruza. Veliki broj problema se javlja na kukuruzu u toku sezone i vrlo je važno da ih što bolje odredimo i shvatimo razlog njihovog nastajanja. S obzirom da je veliki deo problema na kukuruzu povezan sa određenom fazom razvoja, i mi ćemo ih prikazati kroz četiri odeljka:

 • Pred nicanje; 
 • Od nicanja do 9 lista; 
 • Od 9 lista do metličenja; 
 • Od metličenja do pune zrelosti.

 

Ovde ćemo obuhvatiti najčešće probleme koji mogu da se jave u toku sezone.

 

Pre nicanja

Opšti izgled

Specifični simptomi

Mogući razlog

Prazna mesta u redu, biljke nisu nikle

Seme nije proklijalo

 • Bez-životno seme
 • Oštećenja od osoke
 • Veća količina mineralnog đubriva blizu semena
 • Zemljište previše suvo
 • Toksičnost semena usled primene pesticida

 

Seme nabubrilo, ali nije klijalo

 • Bez-životno seme
 • Zemljište previše hladno 10C ili niže
 • Zemljište prevlažno

 

Trulo seme ili klijanac

 • Napad gljivica
 • Oštećenja od osoke

 

Klijanac uvrnut ili lišće odvijeno u zemlji

 • Pokorica
 • Zbijeno zemljište
 • Grudvasto zemljište – prodor svetla do klice
 • Seme posejano preduboko u hladnoj i vlažnoj zemlji
 • Ozlede od herbicida (acetohlor, metalohlor, alahlor)
 • Prevelika doza zemljišnog insekticida
 • Oštećenja od osoke

 

Od nicanja do V9

Opšti izgled

Specifični simptomi

Mogući razlog

Mesta sa uginulim ili zaostalim biljkama

Nejednak rast kukuruza

 • Problemi sa drenažom zemlje
 • Zbijeno zemljište
 • Varijacije u dubini setve, vlaga zemljišta, itd
 • Nepovoljni uslovi rasta (suvo, hladno, vlažno, itd)
 • Ostaci herbicida od prethodnog useva

 

Biljke zakržljale, uvele ili promenjene boje

 • Nematode u zemljištu- sitni crvići koji parazitiraju koren
 • Patogene gljive koje napadaju mladu klicu

 

Poremećaj u rastu korena

 • Nematode u zemljištu
 • Patogene gljive koje napadaju mladu klicu

Venjenje

Gornje lišće se uvija ili ponekad ljubičasto

Biljke zakržljavaju, mogu uginuti

 • Sušni uslovi
 • Žičari
 • Podgrizajuće sovice
 • Mehanička oštećenja korena prilikom kultiviranja

Promena boje

Svetlo zelena boja

 

 • Nedostatak azota
 • Nedostatak sumpora
 • Ležanje vode

 

Žućenje ili izumiranje ivica lista

 • Nedostatak kalijuma

 

Žućenje gornjeg lišća

 • Nedostatak magnezijuma

 

Žućenje donjeg lišća

 • Preterana vlažnost

 

Ljubičasto ili crvenkasto lišće – od vrha ka osnovi

 • Nedostatak fosfora
 • Zbijeno zemljište
 • Hladno vreme
 • Karakteristika hibrida
 • Ozleda ili prelomljeno lišće
 • Ozlede od herbicida

 

Beličaste ili žućkaste pruge duž nerava lista

 • Nedostatak hraniva (Mg, Fe, Mn, Bo)
 • Nizak pH – kiseli uslovi zemljišta

 

Bele površine u sredini i u pravcu osnove lišća

 • Nedostatak cinka

 

Žućenje ili braonkasta boja koja počinje od vrha lista

 • Prevelika doza herbicida (triazini, uree)

 

Listovi postaju beli do žuto-smeđi pa umiru

 • Ozlede od herbicida na bazi glifosata

Promena boje i zakržljale biljke

Žuto lišće, vretenaste, zakržljale biljke

 • Nedostatak azota
 • Nedostatak sumpora (više izraženo na mlađem lišću)

 

Ljubičasto ili crveno lišće, posebno lisne margine, zaostajanje u porastu, zdepast koren

 • Ozlede od herbicida iz grupe dinitroanilina
 • Nedostatak fosfora

Promena boje, zakržljale i/ili poremećaj u rastu

Žuto-zelena boja, jako zakržljale biljke, lišće onemogućeno da nikne ili da se odmota

 • Ozlede od herbicida iz grupe amida i tiokarbamata
 • Nedostatak kalcijuma

 

Lišće se nije odmotalo pravilno, najčešće ispod zemlje, biljke mogu biti polegle

 • Ozlede od herbicida iz grupe amida

 

Lišće zakržljalo, izuvijano i može imati izgled čvora

 • Ozlede od herbicida iz grupe tiokarbamata

 

Poremećaj u razvoju izdanka i korena, lišće ima izgled luka (lišće ostaje uvijeno)

 • Ozlede od herbicida iz grupe 2,4 D i dikamba

 

Od V9 do metličenja

Opšti izgled

Specifični simptomi

Mogući razlog

Promena boje biljke

Žućenje biljke počev od donjeg lišća

 • Nedostatak azota
 • Suša
 • Stajanje vode

 

Žućenje margine lista počev od vrha, zahvaćeno tkivo kasnije dobija smeđu boju i uginjava

 • Nedostatak kalijuma

 

Lišće ljubičasto ili crveno od vrha prema osnovi, zahvata pre svega donje lišće

 • Nedostatak fosfora

 

Žute ili bele pruge između nerava lista

 • Osobenost hibrida
 • Nedostatak magnezijuma

 

Svetlo zelene do bele pruge između nerava, najčešće na gornjem lišću

 • Nedostatak gvožđa

Poremećaj u razvoju

Lišće čvrsto urolano i uspravno

 

 • Primena 2,4 D ili dikambe – primenjeni u većim dozama ili posle dozvoljene faze kuk.
 • Stres zbog suše

 

Biljke nakrivljene ili rastu u obliku guščijeg vrata

 • Oštećenje korena od larva Diabrotike
 • Nematode na korenu
 • Ozlede od herbicida
 • Mehaničke povrede
 • Toplo, suvo vreme sa vetrom – onemogućava normalan razvoj tzv. vazdušnog korenja

 

Braon, meka trulež u donjoj internodiji, stabljike uvrnute i pale

 • Gljivična ili bakterijska trulež stabla
 • Kukuruzni plamenac – oslabljeno stablo usled ishrane larvi
 • 2,4 D ili dikamba ozlede – primenjeni van faze tokom vrelih dana, stabljike krte

 

Meke, blistave i bele gale, a kasnije crne i prašnjave na stablu, listovima, klipu i metlici

 • Mehurasta gar (Ustilago)

 

Od metličenja do pune zrelosti

Opšti izgled

Specifični simptomi

Mogući razlog

Narušeno svilanje

Kašnjenje svile ili njen izostanak

 • Stres usled nedostatka vlage
 • Stres biljke izazvan ranije u sezoni
 • Nedostatak hraniva
 • Gustina biljaka prevelika
 • Napad lisnih vašiju

 

Ošišana svila

 • Ishrana imaga Diabrotike na svili (dopunska ishrana pre polaganja jaja)

Poremećaji u razvoju metlice

Metlica nije izašla

 • Nedostatak bora

 

Metlica, gornji deo stabla i listovi izbeljeni, prevremeno sušenje

 • Oboljenje Antraknoza kukuruza

 

Metlica razvijena kao masa listova

 • Pojava tzv. „ludi vrh”

Promena boje biljke

Žućenje margine lista počev od vrha, zahvaćeno tkivo kasnije poprima smeđu boju i izumire

 • Nedostatak kalijuma

Poremećaji u razvoju

stabla i/ili lom

Donje internodije se           lako ugibaju na pritisak,    stablo može poleći odn.       prelomiti, srž stabla uništena

 • Veći broj oboljenja truleži stabla (Fuzarijum, Giberela, Diplodija)

 

Donje internodije se lako ugibaju na pritisak, crne linearne pruge na površini stabla

 • Trulež stabla - Antraknoza

 

Biljke polegle, stabljike mogu biti prelomljene

 • Kukuruzni plamenac
 • Nedostatak kalijuma

Plesan na klipovima

Bela do ružičasta prevlaka koja počinje od vrha klipa, komušina slepljena

 • Bolest klipa izazvana gljivom Giberela

 

Bela do ružičasta prevlaka na pojedinačnim zrnima

 • Bolest klipa – Fuzarijum
 • Bolest klipa - Diplodija

 

39FFD7EA-41C4-2628-3928-CCCC1ED2A014