Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

DuPont Pioneer Srbija

1996. - Osnovano predstavništvo kompanije DuPont Pioneer u Srbiji

2002. - Prva količina hibridnog semena kukuruza ponuđena farmerima u Srbiji

2003. - Početak lokalne proizvodnje semena kukuruza

2005. - Prva količina hibridnog semena suncokreta ponuđena farmerima u Srbiji

2007. - Prva količina hibridnog semena uljane repice ponuđena farmerima u Srbiji

2011. - Proslava 15 godina rada u Srbiji

DuPont Pioneer preuzima lidersku poziciju na tržištu kukuruza

2012. - Osniva se Pioneer Hi-Bred Srbija kao domaće pravno lice

2013. - Otvorena DuPont Pioneer istraživačka stanica u Staroj Pazovi

2016. - DuPont Pioneer će proslaviti 20 godina postojanja i rada u Srbiji

051763B1-EBAA-F0B7-0182-02AFD752138A