Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Pioneer Tim

 

Siniša Đurić

Direktor Kompanije
E-mail: sinisa.djuric@pioneer.com

 

Goran Avramov

Menadžer za razvoj proizvoda i tehnologija
E-mail: goran.avramov@pioneer.com

Branislav Avramov

Menadžer za semensku proizvodnju
E-mail: avramov.branislav@pioneer.com

   

Vladimir Manić

Logističar
E-mail: vladimir.manic@pioneer.com

   

Anita Kolar

Poslovni sekretar
E-mail: anita.kolar@pioneer.com

   

Milica Jakovljević

Marketing asistent
E-mail: milica.jakovljevic@pioneer.com

   

Velibor Marić

Regionalni menadžer - Severna Bačka i Severni Banat
E-mail: velibor.maric@pioneer.com

   

Dejan Bandić

Regionalni menadžer - Zapadna i Južna Bačka
E-mail: dejan.bandic@pioneer.com

   

Milan Nedimović

Regionalni menadžer - Srednji i Južni Banat
E-mail: milan.nedimovic@pioneer.com

   

Miloš Matić

Regionalni menadžer - Srem i Mačva
E-mail: milos.matic@pioneer.com

   

Aleksandar Vidić

Regionalni menadžer - Šumadija i Zapadna Srbija
E-mail: aleksandar.vidic@pioneer.com

   

Zoran Milenković

Regionalni menadžer - Braničevo i Istočna Srbija
E-mail: zoran.milenkovic@pioneer.com

   

Aleksandar Jovanović

Regionalni menadžer - Centralna i Južna Srbija
E-mail: aleksandar.jovanovic@pioneer.com

   

Uroš Erić

Viši naučni saradnik
E-mail: uros.eric@pioneer.com

   

Nedeljko Poljak

Tehničar za oglede
E-mail: nedeljko.poljak@pioneer.com

   

Milan Škrbić

Istraživač - saradnik
E-mail: milan.skrbic@pioneer.com

   
25588A9B-2523-1321-0B6E-1FBCE1E7EA9F